Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945

Avtorji

Monika Kokalj Kočevar

Ključne besede:

nemška vojska, mobilizacija, Gorenjska, Svetovna vojna 1939-1945

Kratka vsebina

Po začetku druge svetovne vojne v Sloveniji 6. aprila 1941 in razdelitvi ozemlja je nemški okupator po odhodu okupacijskih enot vzpostavil svojo civilno upravo na Spodnjem Štajerskem in v zasedenih območjih Koroške in Kranjske, na t. i. južnem Koroškem. To upravno enoto, ki jo je sestavljalo šest nekdanjih gorenjskih okrajev, pozneje preoblikovanih v tri okrožja in okraj Dravograd, katerega občine so bile priključene okrožjema Volšperk in Velikovec, je najprej vodil namestnik koroškega deželnega vodje Franz Kutschera, od decembra 1941 naprej pa koroški deželni vodja dr. Friedrich Rainer. Ozemlje je spadalo k XVIII. vojaškemu okrožju.

Izdano

January 3, 2017

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-82-1

Date of first publication (11)

2017