Katalog

##catalog.browseTitles##
Naslovnica

Brežiški teritorialci v luči zgodovine

Tomaž Teropšič
June 12, 2024
Naslovnica

Poročilo o delu za leto 2023

Mojca Šorn
May 21, 2024
Naslovnica
Razpoznavanja / Recognitiones 53

GLUHI IN SVET: Med odrinjenostjo in vključenostjo

Dunja Dobaja
April 12, 2024
Vpogledi / Perspicacités 25

Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike

Barbara Predan; Aleš Gabrič, Jure Ramšak, Nadja Zgonik, Tomo Stanič, Daša Tepina, Petja Grafenauer, Uršula Berlot Pompe, Petra Černe Oven, Tina Palaić, Mitja Velikonja
September 7, 2022
Razpoznavanja / Recognitiones 47

Delo in zemlja: Male študije kmečkega sveta

Žarko Lazarević
August 24, 2022
Vpogledi / Perspicacités 24

Sočutje in stigma: Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini

Ivan Smiljanić; Branka Grošelj, Alenka Hren Medved, Dunja Dobaja, Urška Strle, Filip Čuček, Nataša Henig Miščič, Meta Remec, Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž, Marta Rendla, Srečo Dragoš
June 22, 2022
Razpoznavanja / Recognitiones 45

Tu se ne bo nikoli več šivalo: Doživljanja izgube dela in propada tovarne

Nina Vodopivec
January 4, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 43

Lovorovi gozdovi in krompir: Prešernov kult v socializmu

Ivan Smiljanić
January 2, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 41

Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija

Tanja Jakomin Kocjančič
January 1, 2021
Vpogledi / Perspicacités 23

Narod - politika - država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. Do začetka 21. Stoletja

Jurij Perovšek, Mojca Šorn; Jure Gašparič, Vida Deželak Barič, Filip Čuček, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Marko Zajc, Tjaša Konovšek, Jurij Hadalin, Simona Kustec
January 1, 2020
Vpogledi / Perspicacités 22

Mimohod blaga: materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem

Andrej Studen; Aleksander Žižek, Boris Golec, Dunja Dobaja, Jerneja Ferlež, Meta Remec, Ana Kladnik, Jurij Hadalin, Marta Rendla, Daša Ličen, Veronika Zavratnik, Marija Počivavšek
January 6, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 40

Slovenci in slovanski svet: Politične slike od včeraj in danes

Jurij Perovšek
January 2, 2019

Inštitut za novejšo zgodovino: 60 let mislimo preteklost

Jurij Hadalin, Žarko Lazarević; Damijan Guštin, Marko Zajc, Meta Remec, Jure Gašparič, Andrej Pančur, Mojca Šorn, Aleš Gabrič, Igor Zemljič
January 2, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 39

»Bili nekoč so lepi časi«: Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma

Jelka Piškurić
January 1, 2019
1-25 od 94