Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike

Avtorji

##submission.editorName##

Ključne besede:

neuvrščeni, kulturna politika, kulturna zgodovina, umetnost, oblikovanje

Kratka vsebina

Iz recenzije dr. Barbare Vodopivec

Interdisciplinarni pristop k osvetlitvi vloge in pomena kulture v gibanju neuvrščenih, ki ponuja raznolike znanstveno utemeljene uvide v tematiko, je močna dodana vrednost monografije. Publikacija s tem temeljito poglablja naslovljeno raziskovalno polje in ga s kritično refleksijo obravnavane vsebine znotraj vsakega od prispevkov umešča v sodobne tokove postkolonialnih raziskovanj, ki med drugim na novo tematizirajo globalni jug in epistemološko zavračajo do nedavnega dominantne evropocentrične paradigme. Prinaša vrsto izvirnih znanstvenih spoznanj in interpretacij, ki so rezultat prepleta različnih metod in metodoloških pristopov, kot so kritična analiza arhivskega gradiva v domačih in tujih arhivih, empirična analiza likovnih del in teoretski razmisleki o umetnosti. Publikacija pomeni pomembno obogatitev poznavanja vloge in pomena kulture v obdobju gibanja neuvrščenih, ker s povezavo različnih ved poglablja večplastno razumevanje te tematike, ponuja podlage za nadaljnje raziskave in v času zaostrenih mednarodnih razmer prinaša pomembno simbolno sporočilo iz preteklosti o nujnosti preseganja meja v kulturi in znanosti.

Poglavja

 • Robovi, stičišča in utopije prijateljstva
  Barbara Predan
 • Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem
  Aleš Gabrič
 • Neuvrščenost, jugoslovanska diplomacija in ustvarjanje transkulturnih vezi z Afriko
  Jure Ramšak
 • Neuvrščena umetnost. Definicija v nastajanju
  Nadja Zgonik
 • Robovi ideje in mesto koncepta
  Tomo Stanič
 • Umetniška stičišča – utopije – neuvrščenost
  Daša Tepina
 • Umetnost, gibanje neuvrščenih in mednarodni grafični bienale v Ljubljani
  Petja Grafenauer
 • Svetovi (neuvrščenih) skupnosti oblikovanja
  Barbara Predan
 • Dematerializacija umetnosti in hipermaterialno
  Uršula Berlot Pompe
 • Metodološki pristopi pri vizualnem posredovanju znanstvenih vsebin za uporabo pri raziskovalnem projektu
  Petra Černe Oven
 • Obdobje gibanja neuvrščenih kot priložnost za nastanek zunajevropskih muzejskih zbirk: pregled pridobitev v slovenskih muzejih
  Tina Palaić
 • Podobe prijateljstva. Analiza likovnih daril neuvrščenih držav predsedniku SFRJ Josipu Brozu (1. del)
  Mitja Velikonja

Izdano

September 7, 2022

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-7104-17-2

Date of first publication (11)

2022

Dimenzije