Vpogledi / Perspicacités

##catalog.browseTitles##

Zbirka Vpogledi/Perspicacités je namenjena izdaji tematskih znanstvenih kolektivnih monografij s področja zgodovinopisja, izhaja v več jezikih. 

Značilnost zbirke, ki jo je začel izdajati Inštitut za novejšo zgodovino leta 2008 z imenom Vpogledi, je objava znanstvenih člankov na določeno temo oziroma na določeno vprašanje iz novejše zgodovine, ki ima skupne vsebinske in časovne značilnosti. Namen zbirke, kar kaže njeno ime, je obravnava posameznega vprašanja ali zgodovinskega obdobja – pogledati čim globlje vanj, zato vpogledi – z več izhodišč. V posamezni knjigi so objavljeni prispevki več avtorjev.

 

Tiskane izdaje ISSN 2350-5656

Vse knjige

Vpogledi / Perspicacités 25

Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike

Barbara Predan; Aleš Gabrič, Jure Ramšak, Nadja Zgonik, Tomo Stanič, Daša Tepina, Petja Grafenauer, Uršula Berlot Pompe, Petra Černe Oven, Tina Palaić, Mitja Velikonja
September 7, 2022
Vpogledi / Perspicacités 24

Sočutje in stigma: Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini

Ivan Smiljanić; Branka Grošelj, Alenka Hren Medved, Dunja Dobaja, Urška Strle, Filip Čuček, Nataša Henig Miščič, Meta Remec, Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž, Marta Rendla, Srečo Dragoš
June 22, 2022
Vpogledi / Perspicacités 23

Narod - politika - država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. Do začetka 21. Stoletja

Jurij Perovšek, Mojca Šorn; Jure Gašparič, Vida Deželak Barič, Filip Čuček, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Marko Zajc, Tjaša Konovšek, Jurij Hadalin, Simona Kustec
January 1, 2020
Vpogledi / Perspicacités 22

Mimohod blaga: materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem

Andrej Studen; Aleksander Žižek, Boris Golec, Dunja Dobaja, Jerneja Ferlež, Meta Remec, Ana Kladnik, Jurij Hadalin, Marta Rendla, Daša Ličen, Veronika Zavratnik, Marija Počivavšek
January 6, 2019
Vpogledi / Perspicacités 21

The 20th Century Through Historiographies and Textbooks: Chapters From Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe

Nobuhiro Shiba, Žarko Lazarević, Kenta Suzuki; Luka Culiberg, Andrej Bekeš, Dragica Koljanin, Takuya Momma, Shinichi Ishida, Peter Vodopivec, Hiroshi Mitani, Yoshihiro Endo, Aleš Gabrič, Noboru Hirayama, Boštjan Bertalanič, Riko Shiba
January 3, 2018
Vpogledi / Perspicacités 20

Lakote in pomanjkanje: slovenski primer

Mojca Šorn; Luca Mocarelli, Aleksander Panjek, Andrej Studen, Stane Granda, Nataša Henig Miščič, Neja Blaj Hribar, Petra Svoljšak, Bojan Himmelreich, Marta Rendla, Igor Grdina, Srečo Dragoš, Dunja Dobaja
January 2, 2018
Vpogledi / Perspicacités 19

Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje

Marko Zajc; Jernej Kosi, Filip Čuček, Aleš Gabrič, Zdenko Čepič, Bojan Godeša, Nevenka Troha, Aleksander Lorenčič, Matija Zorn, Mateja Breg Valjavec, Rok Ciglič
January 1, 2018
Vpogledi / Perspicacités 18

Starost - izzivi historičnega raziskovanja

Mojca Šorn; Dragica Čeč, Mojca Ramšak, Katja Mihurko Poniž, Alenka Kačičnik Gabrič, Meta Remec, Marija Počivavšek, Dunja Dobaja, Bojan Balkovec, Andrej Pančur, Andrej Studen, Marta Rendla, Jana Mali, Željko Oset, Dušana Findeisen
April 13, 2017
Vpogledi / Perspicacités 17

TIGR v zgodovini in zgodovinopisju

Aleš Gabrič; Bojan Godeša, Branko Marušič, Milan Pahor, Boris Mlakar, Vida Deželak Barič, Mateja Režek, Nevenka Troha
January 1, 2017
Vpogledi / Perspicacités 16

Regionalni vidiki tranzicije

Aleksander Lorenčič, Željko Oset; Josip Mihaljević, Nina Vodopivec, Žarko Lazarević, Jure Gašparič, Albert Bing, Lidija Bencetić
January 4, 2016
Vpogledi / Perspicacités 15

Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi

Žarko Lazarević, Aleš Gabrič; Roumiana Preshlenova, Peter Vodopivec, Marko Zajc, Ivan Hristov, Jurij Perovšek, Ljudmil Dimirtrov, Tina Georgieva, Yura Konstantinova, Gergana Doncheva, Ivaylo Nachev, Željko Oset, Malamir Spasov
January 3, 2016
Vpogledi / Perspicacités 14

Between the House of Habsburg and Tito: a look at the Slovenian past 1861–1980

Jurij Perovšek, Bojan Godeša; Marko Zajc, Filip Čuček, Jure Gašparič, Vida Deželak Barič, Damijan Guštin, Boris Mlakar, Mojca Šorn, Andrej Pančur, Zdenko Čepič, Nevenka Troha, Aleš Gabrič, Jurij Hadalin
January 2, 2016
Vpogledi / Perspicacités 13

Od prvih oglasov do interneta: K zgodovini oglaševanja na Slovenskem

Andrej Studen; Aleksander Žižek, Marko Zajc, Neja Blaj Hribar, Meta Remec, Marija Počivavšek, Maja Gombač, Mojca Šorn, Jurij Hadalin, Nina Vodopivec, Mojca Ramšak
January 1, 2016
Vpogledi / Perspicacités 12

Žensko delo: Delo žensk v zgodovinski perspektivi

Nina Vodopivec, Mojca Šorn, Žarko Lazarević; Svetlana Slapšak, Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Aleksander Lorenčič, Vesna Leskošek, Andrej Studen, Mojca Ramšak, Sabina Žnidaršič Žagar, Katja Mihurko Poniž, Milena Mileva Blažić, Petra Svoljšak, Željko Oset
January 3, 2015
Vpogledi / Perspicacités 11

Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji

Žarko Lazarević; Nina Vodopivec, Miha Seručnik, Mitja Sunčič, Stane Granda, Peter Vodopivec, Katarina Keber, Jože Prinčič, Aleksander Lorenčič
January 2, 2015
Vpogledi / Perspicacités 10

Slovenija v Jugoslaviji

Zdenko Čepič; Bojan Godeša, Jure Gašparič, Jurij Hadalin, Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič, Marta Rendla, Kaja Širok, Aleš Gabrič, Marko Zajc, Filip Čuček, Zdenko Radelić, Vera Katz, Nataša Milićević, Nikica Barić, Božo Repe
January 1, 2015
Vpogledi / Perspicacités 9

Med državo in trgom: cikli in prelomi v zgodovini

Nina Vodopivec; Meta Remec, Mitja Sunčič, Jože Prinčič, Žarko Lazarević, Marta Rendla, Aleksander Lorenčič
January 2, 2014
Vpogledi / Perspicacités 8

Nasilje vojnih in povojnih dni

Nevenka Troha; Žiga Koncilija, Vida Deželak Barič, Marta Rendla, Renato Podbersič, Dunja Dobaja, Boris Mlakar, Tadeja Tominšek Čehulič
January 1, 2014
Vpogledi / Perspicacités 7

School History and Textbooks: A Comparative Analysis of History Textbooks in Japan and Slovenia

Nobuhiro Shiba, Aleš Gabrič, Kenta Suzuki, Žarko Lazarević; Peter Vodopivec, Hiroshi Mitani, Yasuhiko Torigoe, Andrej Bekeš, Shinichi Yamazaki, Luka Culiberg, Ryojo Momose, Shinichi Ishida, Dubravka Stojanović, Riko Shiba, Snježana Koren
January 1, 2013
Vpogledi / Perspicacités 6

Pomisli na jutri: O zgodovini (samo)odgovornosti

Andrej Studen; Dragica Čeč, Meta Remec, Žarko Lazarević, Dragana Gnjatović, Andrej Pančur, Mitja Sunčič, Jože Prinčič, Marta Rendla, Nina Vodopivec, Aleksander Lorenčič
January 3, 2012
Vpogledi / Perspicacités 5

Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem

Aleš Gabrič; Sergej Romanenko, Božo Repe, Zdenko Čepič, Blaž Babič, Damijan Guštin, Jože Prinčič, Aleksander Lorenčič, Željko Oset, Latinka Perović, Albert Bing, Ljubica Jančeva, Novica Veljanovski, Zeqirja Rexhepi, Christian Promitzer, Avguštin Malle, Stefano Lusa, Milan Pahor
January 2, 2012
Vpogledi / Perspicacités 4

Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja

Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević; Suzana Leček, Snježana Koren, Zdenko Radelić, Magdalena Najbar Agičič, Aleksander Jakir, Igor Duda, Ivo Goldstein, Drago Roksandič
January 1, 2012
Vpogledi / Perspicacités 3

The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century

Peter Vodopivec, Aleš Gabrič; Miroslav Polzer, Diana Mishkova, Iskra Iveljić, Ljubinka Trgovčević, Roumiana Preshlenova, Svetlana Slapšak, Peter Urbanitsch, Žarko Lazarević, Ernst Bruckmüller, Predrag Marković, Mitja Sunčič, Željko Oset
January 1, 2011
Vpogledi / Perspicacités 2

Slovenija – Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988

Zdenko Čepič; Peter Vodopivec, Neven Borak, Jerca Vodušek Starič, Mile Bjelajac, Božo Repe, Jože Prinčič, Jurij Hadalin, Mateja Režek, Dušan Nečak, Mitja Žagar, Ivan Kristan, Aleksander Lorenčič, Damijan Guštin, Franci Pivec, Cvetka Hedžet Toth, Stefano Lusa, Blaž Vurnik, Gregor Tomc
January 1, 2010
Vpogledi / Perspicacités 1

Prelom s preteklostjo: Zgodovina srednjeevropskih držav ob koncu druge svetovne vojne

Zdenko Čepič; Dušan Nečak, Slavomir Michalek, Ignac Romsics, Nevenka Troha, Davide Artico, Jakub Tyszkiewicz, Vida Deželak Barič, Jerca Vodušek Starič, Zdenko Radelić, Aleš Gabrič, Božo Repe, Dušan Segeš, Mario Jereb, Damijan Guštin, Mitja Ferenc, Michael Wedekind, Michal Šimunek, Christian Promitzer
January 1, 2008