Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem

Avtorji

Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Sergej Romanenko; Božo Repe; Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Blaž Babič; Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino; Jože Prinčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Željko Oset; Latinka Perović; Albert Bing; Ljubica Jančeva; Novica Veljanovski; Zeqirja Rexhepi; Christian Promitzer; Avguštin Malle; Stefano Lusa; Milan Pahor

Ključne besede:

politični sistemi, ekonomski sistemi, tranzicija, demokratizacija, politični pluralizem

Kratka vsebina

Slovenski politični prelom na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta 20. stoletja je bil že večkrat pod drobnogledom strokovnjakov različnih humanističnih in družboslovnih strok in ne gre dvomiti, da bo tako tudi v bodoče. Veliki prelom, ki se malim narodom ne dogaja prav pogosto, vedno znova vzbuja pozornost bolj ali manj strokovne javnosti. V javnih medijih bolj budno spremljajo interpretacije iz političnih krogov, medtem ko lahko strokovna srenja računa le na majhno dozo medijskega prostora in časa. Na znanstvenih simpozijih ali v zbornikih je enkrat bolj v ospredju določena specifika dogajanja, drugič pa se razmišljanja raziskovalcev obrnejo v kakšno drugo smer. O slovenski demokratizaciji in osamosvajanju so že pisali različni avtorji v različnih monografijah in zbornikih in tovrstna dela so večkrat omenjena v zborniku med opombami in seznami literature. Pričujoče delo lahko zatorej štejemo kot še en kamenček v mozaiku spoznavanja naše ne tako oddaljene preteklosti, na katere so pri starejši in srednji generaciji spomini bolj ali manj sveži. Za mlajše generacije Slovencev pa to obdobje že sodi v zgodovino, s katero se lahko seznanjajo le posredno, v pogovorih s starejšimi ali s prebiranjem knjig, ne sodi pa več v svet lastnih spominov.

Poglavja

 • Uvodne misli
  Aleš Gabrič
 • Lahkotnost rušenja starega in težavnost vzpostavljanja novega
  Aleš Gabrič
 • Višenacionalna država i/ili višestranački sistem - SSSR i SFRJ u periodu 1985. - 1991
  Sergej Romanenko
 • Vloga predsedstva (S)RS v demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije
  Božo Repe
 • Iz oblasti v opozicijo : začetni koraki opozicije v "demosovem" parlamentu
  Zdenko Čepič
 • Od delegata do poslanca
  Blaž Babič
 • Varnost in demokratična preobrazba
  (za)varovanje demokratizacije in osamosvajanja v Sloveniji v letu 1990
  Damijan Guštin
 • Gospodarsko osamosvajanje Slovenije v letih 1989/1990 in politika preživetja
  Jože Prinčič
 • Proces gospodarske preobrazbe in razmah podjetništva v letu 1990
  Aleksander Lorenčič
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti in njeno soočanje z "družbeno krizo"ob koncu osemdesetih let
  Željko Oset
 • Srpski književnik, nacionalni ideolog i političar Dobrica Ćosić o Sloveniji i Slovencima
  Latinka Perović
 • Tjednik Danas i percepcija razvoja političkog pluralizma U Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Jugoslaviji 1987.-1989
  Albert Bing
 • Tranzicija: slovenački primer i makedonska praksa
  Ljubica Jančeva
 • Uticaj slovenačkih pluralističkih i ustavnih promena u Makedoniji
  Novica Veljanovski
 • Odjek razvoja demokratskih procesa u Sloveniji 1989-90 godini među Albancima
  Zeqirja Rexhepi
 • Vrnitev k srednji Evropi? Odziv na dogajanje v Sloveniji in Avstriji
  Christian Promitzer
 • Koroški Slovenci in slovenska osamosvojitev
  dolga pot do mednarodno priznane Republike Slovenije
  Avguštin Malle
 • Italija od podpore Jugoslaviji do priznanja Slovenije
  Stefano Lusa
 • Odmev med Slovenci v Italiji na dogajanje v Sloveniji pred osamosvojitvijo
  Milan Pahor

Izdano

January 2, 2012

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-6386-37-1

Date of first publication (11)

2012