Informacije za knjižničarje

Spodbujamo znanstvene knjižnice, da to publikacijo uvrstijo v svojo evidenco elektronskih publikacij. Ta prosto dostopni sistem za objavljanje je prav tako primeren za knjižnice, katerih uslužbenci jo lahko uporabljajo za urejanje publikacij (glej Open Monograph Press).