Razpoznavanja / Recognitiones

##catalog.browseTitles##

Knjižno zbirko Razpoznavanja/Recognitiones je Inštitut za novejšo zgodovino ustanovil za izdajanje monografskih del iz novejše zgodovine. Programsko je zbirka sicer usmerjena predvsem v izdajanje izvirnih slovenskih znanstvenih monografij, vendar je odprta tudi za druga dela, ki bi spodbudila slovenski tisk zgodovinopisnih del, npr. za kolektivna dela več avtorjev ali prevode tujih temeljnih del s področja raziskovalne dejavnosti inštituta v slovenski jezik.

Prvo delo zbirke je izšlo v letu 2005, odtlej pa si uredništvo prizadeva, da bi vsako leto zbirko dopolnilo s po nekaj novimi naslovi. Knjižne izdaje zbirke posegajo tako na področje politične, kot tudi gospodarske, socialne in kulturne zgodovine. O uvrstitvi knjige v založniški program odloča uredništvo zbirke. Raziskovalci, ki bi želeli objaviti delo v tej zbirki, naj se obrnejo na urednico zbirke dr. Mojca Šorn.

 

Tiskane izdaje ISSN 2350-5664

Vse knjige

Naslovnica
Razpoznavanja / Recognitiones 53

GLUHI IN SVET: Med odrinjenostjo in vključenostjo

Dunja Dobaja
April 12, 2024
Razpoznavanja / Recognitiones 47

Delo in zemlja: Male študije kmečkega sveta

Žarko Lazarević
August 24, 2022
Razpoznavanja / Recognitiones 46

Prva partizanska pomlad: razvoj slovenskih partizanskih čet leta 1942

Damijan Guštin
January 5, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 45

Tu se ne bo nikoli več šivalo: Doživljanja izgube dela in propada tovarne

Nina Vodopivec
January 4, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 43

Lovorovi gozdovi in krompir: Prešernov kult v socializmu

Ivan Smiljanić
January 2, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 41

Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija

Tanja Jakomin Kocjančič
January 1, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 42

Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med véliko vojno

Mojca Šorn
January 1, 2020
Razpoznavanja / Recognitiones 40

Slovenci in slovanski svet: Politične slike od včeraj in danes

Jurij Perovšek
January 2, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 39

»Bili nekoč so lepi časi«: Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma

Jelka Piškurić
January 1, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 38

Slovenska industrija od nastanka do danes

Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič
January 6, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 37

Na dnu: Položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940

Branka Grošelj
January 5, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 36

"Kam ploveš standard?": življenjska raven in socializem

Marta Rendla
January 4, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 35

Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov

Jurij Perovšek
January 3, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 34

Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949

Barbara Jaklitsch
January 2, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 33

Za blagor mater in otrok: Zaščita mater in otrok v letih 1919–1941

Dunja Dobaja
January 1, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 32

Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945

Monika Kokalj Kočevar
January 3, 2017
Razpoznavanja / Recognitiones 31

Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama

Bojan Cvelfar
January 2, 2017
Razpoznavanja / Recognitiones 30

Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf"

Gašper Mithans
January 1, 2017
1-25 od 53