»Bili nekoč so lepi časi«: Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma

Avtorji

Jelka Piškurić
Študijski center za narodno spravo

Ključne besede:

Vsakdanje življenje, 1945-1991, Slovenija, Jugoslavija, socializem, družbene razmere, modernizacija, materialna kultura, kulturna zgodovina, Ljubljana, delo, življenjski standard, stanovanjska politika, potrošnja, ustni viri

Kratka vsebina

Socialistični vsakdanjik je skozi desetletja spreminjal svojo podobo. Sledil je razvoju in učinkom industrializacije, urbanizacije, modernizacije ter višanja življenjske rasti. Ti in še nekateri drugi družbeni procesi so nezadržno vplivali na kakovost in organizacijo življenja v času socializma. Monografija se osredotoča na Ljubljano in njeno okolico, zajeto v okvir nekdanje Občine Ljubljana Vič – Rudnik. Področje je bilo izbrano zaradi svoje raznolikosti v izkušnjah in organizaciji vsakdanjega življenja. Socialna in ekonomska struktura mesta in podeželja sta se spreminjali skozi celo obdobje socializma, predvsem pa od šestdesetih let naprej. Delo ponuja zgodovinski razvoj Ljubljane in njenega podeželskega zaledja, socialistični vsakdanjik pa predstavi na treh izbranih področjih – dela ali zaposlovanja, standarda in potrošnje ter reševanja stanovanjskega vprašanja in infrastrukturnih izzivov. Analiza ni posvečena le življenjskim okoliščinam, temveč tudi motivacijam, strategijam in praksam, ki so jih posamezniki sprejeli za obvladovanje svojega vsakdana in za izboljšanje življenjskih razmer.

Izdano

January 1, 2019

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-96-8