Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949

Avtorji

Barbara Jaklitsch

Ključne besede:

Slovenski izgnanci, Italija, 1945-1949, Taborišča, begunci, komunizem, socializem, Monigo, Forli, Servigliano, Sernigalia, Barletta, šolstvo, versko življenje, šport, življenjski pogoji, konec vojne, Argentinski Slovenci, šolska gradiva, zdravstvo

Kratka vsebina

Po drugi svetovni vojni, maja 1945, je Slovenijo zapustilo prek dvajset tisoč Slovencev, med njimi skoraj dvanajst tisoč domobrancev, ki so bili le dva meseca kasneje vrnjeni in pomorjeni, v veliki meri pa je odšla tudi slovenska gospodarska, kulturna, politična in prosvetna elita. V taboriščih na Koroškem je ostalo šest tisoč slovenskih beguncev, več tisoč Slovencev pa se je po vojni znašlo v taboriščih v Italiji. Toda v primerjavi s tistimi v Avstriji, kjer so bili skoraj vsi Slovenci naseljeni v štirih, kasneje pa celo v treh taboriščih, so bili slovenski begunci v Italiji poslani v številna taborišča, v letih, ki so jih preživeli tam, pa so jih pogosto selili. Prav zaradi tega je težje ugotoviti, koliko Slovencev je pravzaprav povojna leta preživelo v taboriščih v Italiji. K manj natančnemu popisu taboriščnikov prispeva tudi dejstvo, da so Slovence, skupaj s pripadniki drugih narodov, ki so prišli iz Jugoslavije, praktično v vseh taboriščih v Italiji vodili skoraj izključno pod oznako 'Jugoslovani’, medtem ko so na Koroškem slovenske taboriščnike dosledno vodili po narodnosti. Le redko najdemo v dokumentih Unrre, organizacije, ki je nekaj časa skrbela za taborišča na Apeninskem polotoku, da bi bili Slovenci izrecno omenjeni. Še največ sreče imamo pri določanju števila taboriščnikov v osrednjem 'slovenskem taborišču’, v Serviglianu in kasneje v Senigaliji, če lahko tako poimenujemo taborišči, kjer se je zbrala največja skupina Slovencev. Tam si namreč lahko vsaj nekoliko pomagamo s poročili o volitvah v slovenske taboriščne odbore, z zaobljubo, ki so jo slovenski begunci v Italiji namenili Mariji, če se srečno vrnejo domov, in so jo podpisali skoraj vsi begunci, ali pa s posameznimi dopisi zavezniških uprav.

Izdano

January 2, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-94-4

Date of first publication (11)

2018