Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija

Avtorji

Tanja Jakomin Kocjančič

Ključne besede:

Časopisi, Primorska, 1941-1945, Propaganda, druga svetovna vojna, zgodovina, fašizem, domobranstvo, kolaboracioniozem, antikomunizem, Trst

Kratka vsebina

Časopisna propaganda na Slovenskem, kljub nekaterim posamičnim temeljnim delom, še vedno ni pregledno in sistematično obdelana. Doslej so bili podrobno predstavljeni nekateri posamezni časopisi, ki so v letih 1941–1945 izhajali v osrednji Sloveniji, medtem ko je časopisje Primorske1 ostalo, z izjemo Partizanskega dnevnika, pravzaprav neraziskano. Dosedanje raziskave obravnavane tematike se sicer tudi v širšem slovenskem prostoru niso usmerjale na specifiko idejnih vsebin propagande, kjer bi komparativno soočali ključne propagandne ideje vseh vpletenih strani, ki so se v tem prostoru srečale idejno, ideološko, politično in vojaško: nacistične Nemčije, fašistične Italije, slovenskih domobrancev in slovenskega odporniškega gibanja. V prvih dveh primerih je šlo za spopad na globalni ideološki ravni, v primeru domobranstva in partizanstva pa za spopad za monopol znotraj nacionalne skupnosti. Oba sta znotraj propagandnega okvira potekala z različnimi strategijami prisvajanja zgodovine, umetnosti, kulture itd.

Izdano

January 1, 2021

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-7104-03-5

Date of first publication (11)

2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-7104-03-5

Date of first publication (11)

2021

Dimenzije