Politika in moderna: Idejnopolitični razvoj, delovanje in zareze v slovenski politiki od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne

Avtorji

Jurij Perovšek
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenci, politična zgodovina, 19.-20. stoletje

Kratka vsebina

Obe glavni politični sili, ki sta odločilno opredelili slovensko zgodovino od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne na Slovenskem – stran političnega katolicizma in liberalna stran –, sta v omenjenem obdobju skozi različne zgodovinske položaje in strankarske organizacije oblikovali ter udejanjali svoja idejna, politična, narodnokulturna in socialnogospodarska načela. Katoliška stran je bila trajno naravnana na vsenarodno in monopolno uveljavitev svojih vrednostnih meril na vseh področjih življenja. Temeljila je na izključevanju vsega sebi nasprotnega. Tako so jo občutili tudi na liberalni strani, ki se je na usmeritev katoliške strani po splošni prevladi odzvala z obrambo svojih identitetnih načel.

Izdano

October 14, 2022

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-7104-19-6

Date of first publication (11)

2022

Dimenzije