Prva partizanska pomlad: razvoj slovenskih partizanskih čet leta 1942

Avtorji

Damijan Guštin
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

svetovna vojna 1939-1945, Slovenija, partizani, 1942, NOB, zgodovina, osvobodilna gibanja, vojaška zgodovina

Kratka vsebina

Monografija Prva partizanska pomlad predstavlja analitičen vpogled avtorjevega raziskovanja enega od ključnih obdobij v razvoju odporniškega gibanja in zlasti partizanske vojske, njegove oborožene formacije. Spomladi 1942 je namreč odporniško gibanje v Sloveniji pridobilo glavno oporišče v po Italiji anektirani Ljubljanski pokrajini, kar je ostala ena od stalnic vse do konca vojne. Avtor je v smiselno oblikovanih poglavjih prikazal zimsko obdobje prezimovanja, obnovitev partizanskih enot zgodaj spomladi 1942, njihovo rast in formacijski razvoj v Ljubljanski pokrajini in hkratno počasno obnovo in stagnacijo v preostalih slovenskih pokrajinah. Ker je vodstvo odporniškega gibanja nastajajočim partizanskim enotam hkrati zadalo ambiciozen načrt izbojevanja osvobojenega ozemlja v celotni Gorenjski in tudi vztrajalo, ne glede na neugodne okoliščine, pri njegovi uresničitvi, avtor pokaže soodvisno učinkovanje obeh ciljev ter posledice za razvoj partizanske vojske.

Dr. Vladimir Prebilič

 

Monografija nam predstavlja razmah partizanskega gibanja spomladi in poleti 1942 v Ljubljanski pokrajini. Osredotoča se na eno ključnih obdobij v razvoju odporniškega gibanja na Slovenskem, zlasti njegove oborožene formacije, partizanske vojske. Avtor je poglavja v monografiji smiselno oblikoval in prikazal zimsko obdobje prezimovanja partizanskih enot, obnovitev partizanskih enot spomladi 1942, njihov razvoj in razmah v Ljubljanski pokrajini ter sočasno obnovo in rast v preostalih slovenskih pokrajinah. Monografija se odlično dopolnjuje tudi s strukturno analizo borcev nekaterih partizanskih enot, ki jo je avtor pripravil s pomočjo moštvenih seznamov nekaterih enot. Avtor je monografijo zasnoval na primarnih arhivskih virih, ki se dobro dopolnjujejo s številnimi spominskimi viri.

Dr. Blaž Torkar

Izdano

January 5, 2021

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije