Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf"

Avtorji

Gašper Mithans

Ključne besede:

Ecclesia catholica, Jugoslavija, Cerkev in država, Odnosi, Vatikan, konkordati, jugoslovanski konkordat

Kratka vsebina

V monografiji so obravnavani socialni, pravni, verski, nacionalni in politični vidiki odnosov med Katoliško cerkvijo in državnimi oblastmi v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev/ Jugoslaviji v časovnem obdobju med svetovnima vojnama. Ključni pravni akt na tem področju je bil konkordat, sporazum med Svetim sedežem in državo, ki v jugoslovanskem kontekstu nosi posebne specifike, ki zaobjemajo in eksplicitno prikazujejo vse najbolj pereče probleme, s katerimi se je soočala kraljevina na notranjedržavni in zunanjepolitični ravni. Relacije med predstavniki Katoliške cerkve (KC) in Srbske pravoslavne cerkve (SPC) v Jugoslaviji, Svetim sedežem, političnimi strankami in državnim vrhom so prikazane skozi pogajanja, podpis in potrditev konkordata v skupščini ter njegovo odpoved. Pri tem so bili pregledani dostopni relevantni arhivski viri v Vatikanskem arhivu, Zgodovinskem arhivu drugega oddelka državnega tajništva, Arhivu Jugoslavije, Arhivu SANU, Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, Pokrajinskem arhivu Nova Gorica, Arhivu Republike Slovenije, Nadškofijskem arhivu v Mariboru in Zgodovinskem arhivu Celje.

Izdano

January 1, 2017

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-78-4

Date of first publication (11)

2017