Red mrtvaške glave pod Alpami: Enote in ustanove Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno

Avtorji

Klemen Kocjnačič

Ključne besede:

svetovna vojna 1939-1945, Slovenija, nemška vojska, enote SS, Slovenci, 1941-1945, Nemčija, vojaška zgodovina, druga svetovna vojna

Kratka vsebina

Knjiga Red mrtvaške glave pod Alpami: Enote in ustanove Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno je prvo zgodovinopisno delo, ki se ukvarja s prisotnostjo enot in ustanov Waffen-SS na slovenskem etničnem ozemlju v času druge svetovne vojne. Waffen-SS je bila paravojaška organizacija nemške nacistične stranke, ki je bila med vojno obravnavana kot četrta veja nemških oboroženih sil.

V prvem delu se bralec seznani s splošno zgodovino Waffen-SS, ki sega od ustanovitve nacistične stranke in se konča z nemškim porazom leta 1945, ter hkrati dobi vpogled v kompleksni sistem organizacije Waffen-SS, kar omogoča lažje razumevanje dotične tematike.

Osrednji, drugi del je namenjen predstavitvi različnih enot in ustanov Waffen-SS, ki so delovale na območju današnje Slovenije kot zamejske Slovenije (Italija, Avstrija) in so bile v stiku z narodnoosvobodilnim gibanjem. Pregled deležnikov Waffen-SS razkriva množico različnih enot in ustanov, različnih specialnosti in kvalitete. Nekatere so zagotavljale le podporo drugim enotam oz. pripadnikom (npr. esesovska vojaška bolnišnica), druge so bile namenjene le varovanju objektov, infrastrukture
(npr. esesovska poštna zaščita), medtem ko so bile tretje dejansko uporabljene v bojih proti partizanom. Zadnjo skupino predstavljajo enote Waffen-SS, ki so le prečkale slovensko ozemlje.

Tretji del knjige sestavlja poskus pregleda pripadnikov Waffen-SS, ki so bili slovenskega rodu oz. so se rodili na ozemlju Slovenije. Sem sodijo tako zamejski Slovenci, pripadniki nemške manjšine iz Slovenije kot Slovenci. Njihove življenjske zgodbe razkrivajo različne vzroke za vstop v Waffen-SS, ki segajo od prostovoljnega vstopa zaradi ideološkega-nacionalističnega nazora do prisilne mobilizacije.

Knjiga Red mrtvaške glave pod Alpami: Enote in ustanove Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno predstavlja pomembno dopolnitev v slovenskem vojaškem zgodovinopisju druge svetovne vojne, saj analizira medvojno dogajanje, ki do sedaj ni bilo podvrženo temeljiti obravnavi.

Izdano

January 3, 2021

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-7104-07-3

Date of first publication (11)

2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

Dimenzije