Regionalni vidiki tranzicije

Avtorji

Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Željko Oset; Josip Mihaljević; Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Jure Gašparič, Inštitut za novejšo zgodovino; Albert Bing; Lidija Bencetić

Ključne besede:

ekonomski sistemi, tranzicija, regionalni razvoj

Kratka vsebina

≫Prostor kot vir razlage upošteva vse stvarnosti zgodovine hkrati in vse udeležence v prostorskem okviru: države, družbe, kulture, gospodarstva≪, je zapisal Fernand Braudel v svoji izvrstni analizi o strukturnih spremembah v Evropi med 15. in 18. stoletjem, ki jo je podal v obliki pripovedi o socialnih in gospodarskih spremembah. Skupina hrvaških in slovenskih zgodovinarjev si je v časovnem oziru zadala manj ambiciozen cilj, vendar smo obdržali interdisciplinarni pristop. Na konferenci Regionalni vidiki tranzicije, ki sta jo soorganizirala Inštitut za novejšo zgodovino in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, potekala pa je med Tednom UNG 2015, smo 15. oktobra 2015 soočili poglede na prehod iz socializma v kapitalizem in osvetlili specifičen proces tranzicije, ki se razlikuje tako med državami kot tudi znotraj regij v Sloveniji in na Hrvaškem, s čimer smo izpopolnili sivo liso v zgodovinopisju. Pričujoči zbornik je zaokrožena celota uspešnega mednarodnega sodelovanja.

Poglavja

 • Predgovor
  Aleksander Lorenčič, Željko Oset
 • Tranzicija i društveno-ekonomsko naslijeđe samoupravnog socijalizma u postsocijalističkoj Hrvatskoj: teze za istraživanje
  Josip Mihaljević
 • Postsocialistična tranzicija v antropološki perspektivi
  Nina Vodopivec
 • Slovenska tranzicijska izkušnja v širši mednarodni perspektivi
  Aleksander Lorenčič
 • Bančna tranzicija v Sloveniji v devetdesetih letih 20. stoletja
  Žarko Lazarević
 • O samoumevnosti uvajanja parlamentarne demokracije v vzhodni Evropi po letu 1989
  Jure Gašparič
 • Regije/regionalizam i državno osamostaljenje Hrvatske
  osvrt na istarski regionalizam početkom 1990.-tih
  Albert Bing
 • Percepcija novinstva i hrvatske javnosti o procesu privatizacije (1990. – 2010.)
  Lidija Bencetić
 • Regionalni vidiki v slovenskem akademskem prostoru
  Željko Oset

Izdano

January 4, 2016

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-74-6

Date of first publication (11)

2016