Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji

Avtorji

Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Miha Seručnik; Mitja Sunčič; Stane Granda; Peter Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Katarina Keber; Jože Prinčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

preskrba z energijo, zgodovina, Slovenija, zborniki, ekonomska zgodovina, energetika, naftna industrija, parni stroji, vodna kolesa, premogovništvo, elektrifikacija

Kratka vsebina

V gospodarskem zgodovinopisju je povsem jasno, da je vsaka gospodarska aktivnost pogojena z uporabo določenega energetskega vira. Lahko celo zapišemo, da viri in načini zajemanja energije in njihovo spreminjanje skozi čas določajo gospodarsko in socialno strukturo različnih družb. Kot zahteven tehnološki, gospodarski, ekološki in socialni proces so načini in vsebine energetske oskrbe tudi močno vplivali na strukturo ekonomije in družbe. Problem visoke energetske odvisnosti odločilno zaznamuje sodobne družbe in njene strategije gospodarskega in družbenega razvoja. Stabilna energetska oskrba je zanesljivo več kot zgolj tehnološka ali gospodarska paradigma. Dejstvo je, da je ni mogoče zvesti na tako ozke kategorije, sčasoma je namreč postala način življenja.

Poglavja

 • Predgovor
  Žarko Lazarević
 • Energetske tranzicije in oskrba z energijo – oris historičnih procesov v Sloveniji
  Žarko Lazarević
 • Energija kot družbeni fenomen: energija v antropološkem preučevanju
  Nina Vodopivec
 • Izraba vode kot energijskega vira na Slovenskem
  Miha Seručnik
 • Izraba trdih goriv na Slovenskem do dvajsetega stoletja
  Miha Seručnik
 • Poraba trdih goriv na Slovenskem v prvih štirih desetletjih 20. stoletja in njene posledice
  Mitja Sunčič
 • Tehnološki napredek, stroji in kmetijstvo
  Stane Granda
 • Od vodnih koles k parnim strojem, od lesnega oglja k premogu
  Peter Vodopivec
 • Začetki uporabe »črnega zlata« in doba premoga
  Katarina Keber
 • Iz zgodovine slovenskega premogovništva v prvih štirih desetletjih 20. stoletja
  Mitja Sunčič
 • Strategija energetske stabilnosti ter pridobivanje in poraba premoga v letih 1945-1991
  Jože Prinčič
 • Razvoj naftno-plinskega gospodarstva v Sloveniji
  Aleksander Lorenčič
 • Pospešena elektrifikacija temelj energetske strategije Slovenije v času obnove in centralnoplanske ureditve (1945−1950)
  Jože Prinčič

Izdano

January 2, 2015

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-55-5

Date of first publication (11)

2015