Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja

Avtorji

Iskra Iveljić; Stjepan Matković; Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Suzana Leček; Snježana Koren; Zdenko Radelić; Magdalena Najbar Agičič; Aleksander Jakir; Igor Duda; Ivo Goldstein; Drago Roksandič

Ključne besede:

Hrvaška, zborniki

Kratka vsebina

Naj začnem z občim dejstvom, da sta Slovenija in Hrvaška sosedi. In ne
samo, da sta sosedi, skozi novejšo zgodovino sta bili tudi povezani v različnih
razmerjih. Perspektiva, denimo zadnjih dveh stoletij, pokaže, da sta bili
medsebojna navezanost in sodelovanje na različnih ravneh in v različnih zvrsteh
življenja obsežni in razvejani. V zadnjih dveh stoletjih sta obe strani s procesi
modernizacije šli skozi transformacijo družbenega, kulturnega, gospodarskega
in političnega življenja. Med obema področjema so se sočasno prepletali
obsežni tokovi ljudi, idej, blaga, kapitala in storitev v korist obeh strani. In to je
kot historična konstanta zaznamovalo slovensko-hrvaške odnose v dolgoročni
perspektivi.

Poglavja

 • Uvodne napomene
  Iskra Iveljić, Stjepan Matković
 • Predgovor
  Žarko Lazarević
 • Kad umjetnost postaje politika
  „Hrvatski izraz“ i pitanje nacionalnog identiteta u Hrvatskoj 1918.-1941
  Suzana Leček
 • “Prošlost na koju su sjećanja svake godine sve življa”
  Povijest NOB-a i KPJ u školskim programima i udžbenicima 1945.-1960.
  Snježana Koren
 • OZNA u Hrvatskoj 1944.-1946.: skica temeljnih značajki
  Zdenko Radelić
 • Partijska historiografija u Hrvatskoj i Jugoslaviji 1945.- 1961. - Pozicija i institucionalna organizacija
  Magdalena Najbar Agičič
 • Nemoguća misija i početak kraja?
  Gospodarske reforme u SFR Jugoslaviji tijekom 1960-ih godina
  Aleksander Jakir
 • Nema goriva
  INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.-1984.
  Igor Duda
 • Odmak od načela liberalne demokracije u hrvatskom društvu 1990-ih godina
  Ivo Goldstein
 • O manjinskom legitimitetu i legalitetu
  Srbi u Hrvatskoj između lojalnosti, neposlušnosti i pobune 1989.-1990
  Drago Roksandič

Izdano

January 1, 2012

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-34-0

Date of first publication (11)

2012