Od prvih oglasov do interneta: K zgodovini oglaševanja na Slovenskem

Avtorji

Andrej Studen, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Žižek, Inštitut za novejšo zgodovino; Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino; Neja Blaj Hribar, Inštitut za novejšo zgodovino; Meta Remec, Inštitut za novejšo zgodovino; Marija Počivavšek, Inštitut za novejšo zgodovino; Maja Gombač, Inštitut za novejšo zgodovino; Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino; Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino; Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Mojca Ramšak, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Oglaševanje, Zborniki, zgodovina oglaševanja, oglasi, propagandna sporočila, reklame, družbeni vidik, socialna zgodovina, Slovenija, 19.-21.st.

Kratka vsebina

Oglaševanje je družbeni proces, ki prodira v vse pore vsakdanjega življenja. S tem modernim fenomenom se danes srečujemo praktično na vsakem koraku, zajeda se tako v javno kot zasebno sfero. Brez pretiravanja lahko celo trdimo, da smo dobesedno zasuti z oglasi in da so ti za marsikoga že kar nadležni. No, oglaševanje je vsekakor fenomen za zgodovino, ki v vsakokratni epohi funkcionira drugače, toda šele konec 19. stoletja je prvič postalo temeljna konstanta vsakdanjega življenja, med drugim tudi z etabliranjem blaga z znamko, kot je na primer Maggi ali Coca-Cola. Medtem ko se nemško zgodovinopisje, če ga vzamemo za primer, že vsaj četrt stoletja ukvarja z raziskovanjem različnih vidikov oglaševanja, je zgodovina oglaševanja na Slovenskem, kot ugotavlja prof. dr. Zlatko Jančič, eden izmed avtorjev obsežnega univerzitetnega učbenika Oglaševanje iz leta 2013, zelo slabo raziskana, njeno preučevanje ≫je še vedno v zametkih, saj ta del komunikacijskega delovanja za naše zgodovinarje doslej pač ni bil dovolj zanimiv≪

Poglavja

 • Predgovor
  Andrej Studen
 • (Anti)oglaševanje v času cehov
  svet ponudbe in povpraševanja brez oglaševanja in reklam
  Aleksander Žižek
 • Oglaševanje – motor potrošniške družbe
  Andrej Studen
 • Reklama in nacionalizem
  Marko Zajc
 • »On bo seveda prihodnjič inseriral«
  oglaševanje v Slovenskem narodu in Slovencu na prelomu 19. in 20. stoletja
  Neja Blaj Hribar
 • Debelost in vitkost v medijskem diskurzu na začetku 20. stoletja
  Meta Remec
 • »Brez reklame ni trgovine, ni prometa, ne življenja in ne večjega dobička«
  Marija Počivavšek
 • Na poti v potrošniško družbo
  oglaševanje modnih izdelkov na Slovenskem v obdobju med svetovnima vojnama
  Maja Gombač
 • Oglaševanje kozmetike v Jutru in Slovencu (1939–1945)
  Mojca Šorn
 • Oglaševanje avtomobila v času socializma
  Jurij Hadalin
 • Bodi to, kar si!
  podobe oglaševanja in skrita sporočila
  Nina Vodopivec
 • Tabuji v preventivnih kampanjah proti raku v Sloveniji
  Mojca Ramšak

Izdano

January 1, 2016

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-71-5

Date of first publication (11)

2016