Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi

Avtorji

Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Roumiana Preshlenova; Peter Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino; Ivan Hristov; Jurij Perovšek, Inštitut za novejšo zgodovino; Ljudmil Dimirtrov; Tina Georgieva; Yura Konstantinova; Gergana Doncheva; Ivaylo Nachev; Željko Oset, Inštitut za novejšo zgodovino; Malamir Spasov

Ključne besede:

Slovenci, Bolgari, odnosi, kulturni stiki, mednacionalni odnosi, Bolgarija, mednarodno sodelovanje, 19./20.st.

Kratka vsebina

V Jugovzhodni Evropi (JVE) se zahod in vzhod srečata tako v geografskem kot v historičnem smislu. Velik del tega prostora je v znamenju bizantinske dediščine, otomanske izkušnje, komunističnega eksperimenta in dilem o članstvu v EU in NATO. Vprašanja ≫Evrope≪ in ≫Zahoda≪ še vedno dominirajo v političnem diskurzu. Debate o pomenu in sporočilu zahodne civilizacije so še vedno močno prisotne. Je JVE ločen, majhen prostor, ki je drugačen tako od zahoda kot vzhoda? Medtem ko nekateri avtorji (Samuel Huntington, Holm Sundhaussen, Edgar Hosch itd.) razlagajo ≫zahod≪ kot kohezivno enoto, ki je pogosto v opoziciji z ≫nezahodom≪, drugi avtorji (npr. Larry Wolff, Maria Todorova) prikazujejo, kako spremenljive so meje mentalnih konstruktov ≫vzhoda≪ in ≫zahoda≪. Razmerja, ki so se izoblikovala v preteklosti, so se v zadnjih dvajsetih letih po koncu hladne vojne močno spremenile. Nekatere države v JVE imajo EU in NATO za garant nacionalne suverenosti, nacionalne tradicije in kulture. Kako te nedavne spremembe vplivajo na način našega razmišljanja o Evropi, zahodu in nas samih? Raziskovalci vedno bolj postavljajo pod vprašaj pomen kolektivnih dediščin in se usmerjajo na tiste identitete, kulture in zgodovine, ki so bile že tradicionalno nosile pečat ≫vmesnosti≪. Ta izziv je še zlasti pomemben za humanistiko v JVE, regijo z lastnimi zmožnostmi in perspektivami.

Poglavja

 • Predgovor
  Žarko Lazarević, Aleš Gabrič, Roumiana Preshlenova
 • Bolgari in Bolgarija v slovenskih očeh (1850–1914).
  Peter Vodopivec
 • Bolgari in Slovenci – primerjava v dobi nacionalizmov
  Roumiana Preshlenova
 • Slovensko slovanstvo v 19. stoletju v kontekstu primerjav z Bolgari
  Marko Zajc
 • Koncept časa in identitete literarnega krožka Strelec
  Ivan Hristov
 • Slovenski pogled na Bolgarijo v letih 1918–1941 in Aleksander Stambolijski
  Jurij Perovšek
 • Bolgarsko-slovenski literarni stiki v preteklosti in danes
  Ljudmil Dimirtrov
 • Ideja slovanske enotnosti v Rusiji – interpretacije in razvoj v 19. stoletju
  Tina Georgieva
 • Slavizem in antislavizem v kontekstu vzhodno-zahodne dileme.
  Študija Slovencev, Bolgarov in Grkov v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju
  Yura Konstantinova
 • Primerjalna uspešnost poslovanja vzhodnoevropskih bank v času med vojnama
  Žarko Lazarević
 • Podobe komunistične oblasti v bolgarski in (post-) jugoslovanski kinematografiji
  Gergana Doncheva
 • Anton Bezenšek in Bolgarija – Slovenec, ki je povezal dve slovanski kulturi
  Ivaylo Nachev
 • Izvolitev Dimitarja Panteleeva za člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  Željko Oset
 • Simeon Hesapčiev – prvi lektor bolgarščine na Univerzi v Ljubljani
  Aleš Gabrič
 • »Nič ni resnično, vse je dovoljeno.« Roman Vladimirja Bartola Alamut – zapozneli vstop v sodobni balkanski kontekst
  Malamir Spasov

Izdano

January 3, 2016

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-75-3

Date of first publication (11)

2016