Narod - politika - država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. Do začetka 21. Stoletja

Avtorji

Jurij Perovšek, Inštitut za novejšo zgodovino; Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino; Jure Gašparič, Inštitut za novejšo zgodovino; Vida Deželak Barič, Inštitut za novejšo zgodovino; Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino; Bojan Godeša, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino; Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino; Tjaša Konovšek, Inštitut za novejšo zgodovino; Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino; Simona Kustec

Ključne besede:

politika, stranke, marksisti, liberalci, meščanstvo, ZSMS, LDS, SNS, nacionalizem, populizem, demokracija, parlamentarizem, Državni zbor

Kratka vsebina

Zbrane razprave ponujajo celovit pregled slovenske strankarske zgodovine ter kompleksen vpogled v idejnopolitične in socialnogospodarske nazore posameznih strank in gibanj v časovnem loku od oblikovanja modernih političnih strank konec 19. stoletja ter strankarskopolitične polarizacije v prvi jugoslovanski državi, raznolikih pogledov v Osvobodilni fronti, njenega poenotenja ter uvedbe enostrankarskega sistema po drugi svetovni vojni do obnovitve večstrankarstva in oblikovanja sodobnih političnih strank konec 20. in v začetku 21. stoletja. Pričujoče delo je dragocen in izviren prispevek k poznavanju novejše slovenske politične zgodovine in strankarskega življenja, hkrati pa odstira številna vprašanja o vlogi in delovanju političnih strank danes. Ob dejstvu, da odnos do preteklosti v Sloveniji ostaja v ospredju političnih in strankarskih delitev, lahko pretekle izkušnje pomagajo tudi pri premagovanju izzivov današnjega časa ter morda prispevajo k strpnejšemu in dialoško odprtemu soočanju s slovensko zgodovino.

Poglavja

 • Narod - politika - država
  idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja
  Jurij Perovšek, Jure Gašparič
 • Idejnopolitični in socialnogospodarski pogledi meščanskega tabora od devetdesetih let 19. stoletja do druge svetovne vojne na Slovenskem
  Jurij Perovšek
 • Oris idejnopolitičnih in socialnogospodarskih usmeritev marksističnega tabora v letih 1896–1941
  Vida Deželak Barič
 • Nemški politični subjekti na Slovenskem v avstrijski ustavni dobi
  Filip Čuček
 • Raznolikost idejnopolitičnih in socialnogospodarskih pogledov v Osvobodilni fronti
  Bojan Godeša
 • Od političnih strank do ene same stranke
  Aleš Gabrič
 • Politika Zveze komunistov Slovenije v osemdesetih (izbrane teme)
  Zdenko Čepič
 • Organizacija ZKJ v JLA o poglavitnih vprašanjih državnega in idejnopolitičnega sistema v času razpadanja Jugoslavije (1986–1990)
  stališča in opredelitve
  Damijan Guštin
 • Pragmatični, skeptični, drobnjakarski
  ideološka in programska izhodišča ZSMS/ZSMS-LS v letih 1989–90
  Marko Zajc
 • Formiranje Liberalne demokracije Slovenije in njene politike (1992–1996)
  Tjaša Konovšek
 • Brez dlake na jeziku
  idejnopolitični in socialnogospodarski koncepti Slovenske nacionalne stranke v prvih 15 letih njenega delovanja
  Jurij Hadalin
 • Stabilna nestabilnost ali idejnopolitični (ne)značaj slovenskih strank 1992–2018
  Jure Gašparič, Simona Kustec

Izdano

January 1, 2020

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-7104-00-4

Date of first publication (11)

2020