Lakote in pomanjkanje: slovenski primer

Avtorji

Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino; Luca Mocarelli; Aleksander Panjek; Andrej Studen, Inštitut za novejšo zgodovino; Stane Granda; Nataša Henig Miščič, Inštitut za novejšo zgodovino; Neja Blaj Hribar, Inštitut za novejšo zgodovino; Petra Svoljšak; Bojan Himmelreich; Marta Rendla, Inštitut za novejšo zgodovino; Igor Grdina; Srečo Dragoš; Dunja Dobaja, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

lakote, prehrana, pomanjkanje

Kratka vsebina

Problematiko pomanjkanja prehrane v tujini že več let znanstveno-raziskovalno obravnavajo različne humanistične in družboslovne stroke. Zgodovinopisne študije so usmerjene v historični prikaz ter analizo različnih plati in intenzivnosti pomanjkanja in lakote. S tem odstirajo tudi možnosti obdelave tega aktualnega vprašanja v sedanjosti in nakazujejo potencialne smeri razvoja v prihodnosti.

Znanstvena monografija Lakote in pomanjkanje: slovenski primer, ki je z medinstitucionalnim in mednarodnim sodelovanjem nastala v okviru raziskovalnega programa Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju – ta pod vodstvom dr. Žarka Lazarevića poteka na Inštitutu za novejšo zgodovino – se postavlja ob bok inozemskim raziskavam. Presega namreč dosedanjo v večini parcialno raziskovanje te tematike, saj se loteva celostne obravnave različnih vprašanj prehrane, vzorcev in strategij ter praks prehranjevanja, pomanjkanj in latentnih ter cikličnih lakot v slovenski perspektivi podeželja in mest od 16. stoletja do danes. Naniza tako obče kot tudi lokalne, skupinske in individualne, teoretične ter praktične izkušnje in jih umesti v širšo družbeno, ekonomsko in socialno dinamiko slovenskega etničnega prostora.

Poglavja

 • Uvodne besede
  Mojca Šorn
 • Med Malthusom in Senom
  Nekaj misli o pojavu lakote in vzrokih zanj
  Luca Mocarelli
 • Kruh naredi človeka
  Kdo je kdaj sit na primorskem podeželju v 17. in 18. stoletju
  Aleksander Panjek
 • Lakota na Notranjskem 1865
  Primer okraja Lož
  Andrej Studen
 • Pomanjkanje ali do kdaj je moral biti kruh varovan v zaklenjeni shrambi pod skrbno varovanim ključem?
  Stane Granda
 • Odnos Kranjske hranilnice do malega kmeta v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja
  Nataša Henig Miščič
 • Pomanjkanje v Ljubljani po velikonočnem potresu leta 1895
  Neja Blaj Hribar
 • Ali je lakota ukrojila usodo Avstro-Ogrske v 1. svetovni vojni?
  Petra Svoljšak
 • Pomanjkanje prehrane med 1. svetovno vojno v Celju
  Bojan Himmelreich
 • Pomanjkanje in lakota v Ljubljani v času prve svetovne vojne
  Mojca Šorn
 • Prehrana Slovencev v socializmu
  Kako smo se približevali prehranskim standardom?
  Marta Rendla
 • Ljud pa vpije: Hleba, hleba!
  Igor Grdina
 • Pomanjkanje: Napačni odgovori na prava vprašanja
  Srečo Dragoš
 • Od ljudske kuhinje na Streliški ulici do ljudske kuhinje na Zaloški cesti v Ljubljani
  Dunja Dobaja

Izdano

January 2, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-88-3

Date of first publication (11)

2018