Slovenija v Jugoslaviji

Avtorji

Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Bojan Godeša, Inštitut za novejšo zgodovino; Jure Gašparič, Inštitut za novejšo zgodovino; Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Jože Prinčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Marta Rendla, Inštitut za novejšo zgodovino; Kaja Širok; Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino; Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino; Zdenko Radelić; Vera Katz; Nataša Milićević; Nikica Barić; Božo Repe

Ključne besede:

Jugoslavija, Slovenija, zborniki, 1941-1991, zgodovina

Kratka vsebina

Zgodovinopisje je veda, ki proučuje, prikazuje in tudi vrednoti preteklost. Torej ≫pripoveduje≪ danes, kaj se je zgodilo nekoč, kako se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kdo je kaj storil, zakaj je to storil tako tako, itd. Zgodovinopisje predstavlja preteklost, tj. zgodovino, kot jo imenujemo. V primeru Jugoslavije, države, ki je bila in je ni več, je tako zgodovinopisje poklicano, da o njej ≫spregovori≪, da predstavi njeno zgodovino ali njene poglavitne poteze. Slovensko zgodovinopisje je na dejstvo, da je bila Jugoslavija država, v kateri s(m)o Slovenci živeli velik del 20. stoletja, vse kratko 20. stoletje, kot je njeno dobo, sicer na drugih časovnih mejnikih, zamejil britanski zgodovinar Eric Hobsbawm, kar nekoliko pozabilo. Ali ji vsaj ni posvečalo posebne pozornosti. Ko je jugoslovanska država še obstajala, se je očitno zdelo, da še ni pravi čas za to, da niso povsem dostopni vsi viri, da se zgodovinski proces še ni zaključil, da ga zato še ne moremo razčleniti in ovrednotiti. Razlogov ali opravičil, da se tega nismo lotili, je več. So opravičljivi, in so razlogi, ki nimajo pametnega izgovora. Nekaj je bilo pri tem tudi izgovarjanja na arhivsko gradivo, na njegovo dostopnost, urejenost ipd., nekaj pa je bilo tudi oportunizma, torej preračunljivosti in prilagodljivosti oblasti. Sedaj te ni več, zato je odpadel vsaj ta razlog, zakaj ni mogoče obravnavati jugoslovanskega obdobja slovenske zgodovine. Pri tem ne gre prezreti dejstva, da gre za dobo, dolgo triinsedemdeset let. Pri tem je ≫vključen≪ tudi čas druge svetovne vojne, ki je zaradi vsega, kar se je dogajalo, in zakaj se je dogajalo, posebna doba. Posebna doba tudi glede jugoslovanske države, njenega obstoja in neobstoja, njene nepretrganosti in njene obnovitve. Kakorkoli, s stališča države, njenega obstoja v času, ko zaradi okupacije in razkosanja njenega ozemlja ozemeljsko sicer ni obstajala, velja dejstvo njene povezanosti, kajti predstavljala jo je njena oblast. Jugoslovanska država je tako imela v svojem obstajanju dve dobi in več imen. Čeprav je šlo za jugoslovansko državo, sta se obe njeni pojavni obliki bistveno razlikovali glede vseh označevalcev, od oblike vladavine, organizacije države, političnega sistema. Še najbližje sta bili glede politične ureditve, čeprav naj bi bila prav - šlo je za vprašanje demokracije in njenega nasprotja - najbolj različna. Poudarek tega dela je na obdobju t. i. druge Jugoslavije, federativno organizirane jugoslovanske države (1945-1991) s socialistično politično ureditvijo in z oblastjo komunistov.

Poglavja

 • Misli in dejstva: izhodišča
  Zdenko Čepič
 • Bilo je nekoč v Jugoslaviji (1945-91)
  Zdenko Čepič
 • Osvobodilna fronta slovenskega naroda in Jugoslavija (1941-45).
  Bojan Godeša
 • Prebivalstvena skica Slovencev v drugi Jugoslaviji
  Zdenko Čepič
 • Slovensko dojemanje druge Jugoslavije
  Jure Gašparič
 • Otopela ost revolucije
  strukturne spremembe represivnega aparata v Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti
  Jurij Hadalin
 • Kako smo živeli v drugi Jugoslaviji
  oris dogajanja v luči izbranih kazalnikov
  Aleksander Lorenčič
 • Blagovna menjava Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami (1945-91)
  Jože Prinčič
 • Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji
  Marta Rendla
 • Iz juga na sever
  migracije v Slovenijo v povezavi izgradnje urbanih okolij: primer Nove Gorice
  Kaja Širok
 • Uveljavljanje slovenščine kot uradnega jezika po drugi svetovni vojni
  Aleš Gabrič
 • Slovenski intelektualci in jugoslovanstvo v osemdesetih letih: izhodišča in teze
  Marko Zajc
 • Slovenski vrhunski šport v jugoslovanskem okviru (1945-91)
  Filip Čuček
 • Hrvatska u Jugoslaviji (1945.-91.)
  Zdenko Radelić
 • Bosna i Hercegovina u Jugoslaviji (1943.-93.): kratak pregled
  Vera Katz
 • Obračun s klasnim neprijateljem
  slučaj srpskog gradjanstva (1944-50)
  Nataša Milićević
 • Neke značajke percepcije jugoslavenskog partizanskog pokreta u suvremenoj Hrvatskoj
  Nikica Barić
 • Obljube in dejstva o samostojni slovenski državi
  Božo Repe

Izdano

January 1, 2015

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-54-8

Date of first publication (11)

2015