Med državo in trgom: cikli in prelomi v zgodovini

Avtorji

Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Meta Remec, Inštitut za novejšo zgodovino; Mitja Sunčič; Jože Prinčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Marta Rendla, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, gospodarstvo, trg, oglaševanje, potrošnja, socializem, intervencionizem

Kratka vsebina

Razprave o državi in trgu bi lahko nedvomno uvrstili med najvidnejše v sodobnem času: od pouličnih klepetov, gostilniških miz, družinskih slavij, do parlamentarnih razprav in akademskih posvetov. Zdi se, da ima mnenje o razmerju že prav vsak, kot tudi o tem, kako kategorije sploh razumeti. Vsakdanje poglede na razmerje sooblikujejo številne politične in analitične razprave o globalnih politikah in ekonomski finančni krizi kot tudi politični pozivi po vitki državi in krčenju njene vloge v sodobni družbi aktivnega dela. Strokovnjaki, ideologi in politiki utemeljujejo svoje argumente s tržnimi zakonitostmi, s potrebo po deregulaciji trga, podjetniški logiki in zasebni iniciativi. Temu oporekajo tisti, ki izpostavljajo prav nasprotno: daje danes potrebne več države in manj trga. Številni sodobni kritiki dokazujejo, da se je država sicer umaknila s področja socialnega varstva, a je zato okrepila svojo vlogo na področju družbenega nadzora. Študije nacionalizmov in etničnosti pa izpostavljajo, da kljub svetovnim globalnim povezavam vloga nacionalne države ni izginila, temveč se je preoblikovala.

Poglavja

 • Predgovor
  Nina Vodopivec
 • »Vaša dolžnost je, da ste lepe«
  Oglaševanje pripomočkov za urejen zunanji videz v priročnikih in ženskem časopisju na začetku 20. stoletja
  Meta Remec
 • Poseganje Kraljevine jugoslavije v gospodarstvo v zadnjih dveh letih njenega obstoja
  Mitja Sunčič
 • Socialistično gospodarstvo - več države, manj trga in podjetništva
  Jože Prinčič
 • Tovarna kolektorjev Idrija in vstop tujega partnerja leta 1968
  Postopki, razhajanja in dileme
  Žarko Lazarević
 • Založenost trga z blagom za široko potrošnjo v Sloveniji v času socializma
  Marta Rendla
 • Vloga države, podjetja in trga v novih pogojih gospodarjenja (1990-2004)
  Državni intervencionizem ali svobodni trg
  Aleksander Lorenčič
 • Država, trg, podjetje
  o razmerjih in družbeni izključenosti
  Nina Vodopivec

Izdano

January 2, 2014

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-47-0

Date of first publication (11)

2014