Pomisli na jutri: O zgodovini (samo)odgovornosti

Avtorji

Andrej Studen, Inštitut za novejšo zgodovino; Dragica Čeč; Meta Remec, Inštitut za novejšo zgodovino; Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Dragana Gnjatović; Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino; Mitja Sunčič; Jože Prinčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Marta Rendla, Inštitut za novejšo zgodovino; Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

ekonomska zgodovina, 18.-20.st., socialna zgodovina, delo, vrednote, revni, tobak, zadružništvo, berači, potepuhi, socializem, stanovanjska politika

Kratka vsebina

Na Inštitutu za novejšo zgodovino izvajamo dolgoročni raziskovalni program Podobe gospodarske in socialne modernizacije Slovenije. Raziskovalni program sloni na štirih konceptualnih načelih: dolgoročnosti, primerjalnosti, pojavni strukturiranosti in vzajemni celovitosti historičnih procesov. Osnovni namen raziskovalnega programa je raziskati in interpretirati dolgoročne strukturne ekonomske in socialne transformacije na Slovenskem na primeru kompleksne problematike izvora, dinamike in pojavnih oblik industrijske družbe znotraj evropskega referenčnega okvira.

Poglavja

 • Predgovor
  Žarko Lazarević
 • Človek mora delati za svojo srečo!
  Pretekla razpravljanja o delu s poudarkom na drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja
  Andrej Studen
 • "Srce vsakega je treba pripraviti za dejavno udejanjanje ljubezni do bližnjega"
  Začetki sistemske oskrbe revnih in pomen kulture osebne dobrodelnosti
  Dragica Čeč
 • "Pitje in kajenje krajša ti življenje."
  Tobak ter drugi užitki in razvade v dobi meščanstva
  Meta Remec
 • Ekonomska samozaščita in odgovornost
  Zadružništvo kot orodje obvladovanja osebnih tveganj
  Žarko Lazarević
 • Samoodgovornost in institucije solidarne odgovornosti
  Primer kmečkih kreditnih zadrug v Srbiji
  Dragana Gnjatović
 • Problem samoodgovornosti beračev, potepuhov in brezposelnih na slovenskem pred drugo svetovno vojno
  Andrej Pančur
 • Problem samoodgovornosti v odnosu med človekom in strojem: subjekt, objekt in tehnologija
  Mitja Sunčič
 • Od kolektivno-razredne do omejene individualne (samo)odgovornosti in solidarnosti (1945-1954)
  Jože Prinčič
 • Stanovanjska politika v socialističnem obdobju - vloga države in samoodgovornost
  Marta Rendla
 • Samoodgovornost - paradigma sodobne modernizacije: izziv ali grožnja
  Nina Vodopivec
 • (Samo)odgovornost in solidarnost na primeru slovenskega pokojninskega sistema (1990-2004)
  Aleksander Lorenčič

Izdano

January 3, 2012

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-40-1

Date of first publication (11)

2012