Sočutje in stigma: Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini

Avtorji

Ivan Smiljanić, Inštitut za novejšo zgodovino; Branka Grošelj; Alenka Hren Medved; Dunja Dobaja, Inštitut za novejšo zgodovino; Urška Strle; Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino; Nataša Henig Miščič, Inštitut za novejšo zgodovino; Meta Remec, Inštitut za novejšo zgodovino; Irena Selišnik; Ana Cergol Paradiž; Marta Rendla, Inštitut za novejšo zgodovino; Srečo Dragoš

Ključne besede:

19.-21.st., zborniki, Slovenija, družbena neenakost, revščina

Kratka vsebina

Iz recenzije prof. dr. Aleksandra Panjeka
Pomemben znanstveni prispevek knjige je v tem, da so v njej zastopani različni poudarki in tematiziranja družbenih razlik z vidika države in ustanov ter skupin, ki tvorijo neprivilegirane plasti prebivalstva. Zato je na eni strani povsem primerna v naslovu podarjena dvojnost pristopa in percepcije tedanje družbe – sočutje in stigma. Na drugi pa nas avtorji seznanijo z različnimi rizičnimi skupinami in odnosi do njih. Tako srečamo berače in potepuhe, socialno marginalizacijo zaradi bolezni in hendikepa, delavce ter revščino v urbanem okolju in na podeželju. Hkrati smo seznanjeni s primeri odnosa do problema revščine z vidika različnih ustanov, kot so hiralnica, banka, občina in država.

Iz recenzije dr. Jelke Piškurić
Monografija naniza prispevke enajstih avtorjev, ki so fokus svojega raziskovanja večinoma usmerili na življenjske razmere tistih ljudi, ki so se znašli na spodnjem koncu družbene lestvice. Skozi njihova dela se sprehodimo od odnosa do marginaliziranih skupin in različnih oblik skrbi za reveže do razumevanja in merjenja družbene neenakosti v socializmu ter vprašanja, kako nam gre v Sloveniji danes in kakšen bo pomen socialne države v prihodnosti. Spremljanje revščine in družbenega razslojevanja skozi perspektivo dolgega trajanja, od 19. stoletja pa vse do današnjih dni, ki vključuje različna politična in gospodarska stanja ter zajame procese industrializacije, modernizacije in širših družbenih sprememb, je osrednjega pomena. Monografija bralcu celovito predstavi postopno preobrazbo pogleda na revnejše sloje prebivalstva in marginalizirane skupine ter prevzemanje družbene odgovornosti zanje – od individualne krivde za revščino do zavedanja, da družbeno neenakost pravzaprav dopušča družbenoekonomska ureditev. /…/ Monografija, ki odstira različne vidike družbenih razlik in revščine v slovenski novejši zgodovini, predstavlja pomemben doprinos k raziskavam slovenske gospodarske in socialne zgodovine.

Poglavja

 • Predgovor
  Ivan Smiljanić
 • Odnos družbe do marginalnih skupin beračev in potepuhov v obdobju od konca 19. stoletja do leta 1940
  Branka Grošelj
 • Revno trško in podeželsko prebivalstvo Laškega v 19. stoletju
  Alenka Hren Medved
 • Izobraževanje in integracija gluhih v Sloveniji v obdobju med obema vojnama – pot iz revščine
  Dunja Dobaja
 • Družbeni položaji tobačnega delavstva v retrospektivi dolgega trajanja
  Urška Strle
 • Beseda, dve o ptujski hiralnici
  Filip Čuček
 • Delovanje Kranjske hranilnice v luči družbene odgovornosti do revnejših slojev prebivalstva do začetka prve svetovne vojne
  Nataša Henig Miščič
 • »Bolezni bede in pomanjkanja«
  tuberkuloza in trahom na Slovenskem v 19. in 20. stoletju
  Meta Remec
 • Najpremožnejši meščani in meščanke v Ljubljani na začetku 20. stoletja
  Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž
 • Socialno-ekonomski položaj gospodinjstev in problematika revščine v socializmu: njeno merjenje in raziskovanje
  Marta Rendla
 • Socialna država – prihodnost ali preteklost?
  Srečo Dragoš

Izdano

June 22, 2022

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-7104-15-8

Date of first publication (11)

2022