Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje

Avtorji

Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino; Jernej Kosi; Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Bojan Godeša, Inštitut za novejšo zgodovino; Nevenka Troha, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Matija Zorn; Mateja Breg Valjavec; Rok Ciglič

Ključne besede:

Slovenci, Slovenija, odnosi, državne meje, administrativne meje, spreminjanje meja, reke, mejna reka, 20. stol, Hrvaška

Kratka vsebina

Zakaj je meja obsedena? V klasični grozljivki Eksorcist (1973) starodavni hudobni duh obsede dvanajstletno deklico Regan iz Washingtona. Pričnejo se dogajati čudne in strašljive stvari: deklica se obnaša nenavadno, krade, preklinja in zmerja. Starši se sprašujejo, kaj naj storijo, končno se obupani obrnejo na eksorcista.

Tudi slovensko-hrvaška meja se je nedolgo po vzpostavitvi neodvisnosti obeh držav pričela obnašati, kot da bi jo nekaj obsedlo. Do tedaj benevolentna razmejitev med dvema jugoslovanskima republikama je postala poligon za kričanje, zmerjanje in očitke po kraji ozemlja. Vloga naddržavnega eksorcista pa je bila v prvem desetletju novega tisočletja zaupana Evropski uniji. Pod njenim pokroviteljstvom sta 4. novembra 2009 Slovenija in Hrvaška podpisali arbitražni sporazum. A pokazalo se je, da je izganjanje mejaških duhov za voditelje obeh držav in Evropsko unijo prevelik zalogaj. Arbitražno sodišče je svojo razsodbo izreklo 29. junija 2017, vendar (v času priprave knjige) Republika Hrvaška razsodbe ne priznava zaradi prisluškovalne afere slovenskega arbitra v letu 2015.

Poglavja

 • Obsedena meja: Predgovor
  Marko Zajc
 • Ustvarjanje upravnih meja v Beli krajini
  Marko Zajc
 • Slovenski nacionalni prostor na Ogrskem
  ustvarjanje zamisli o slovensko-hrvaški meji v dolgem srednjeevropskem 19. stoletju
  Jernej Kosi
 • Regulacija štajersko-hrvaške meje v 19. stoletju
  Filip Čuček
 • Ustvarjanje meje v jugoslovanski državi
  Aleš Gabrič
 • Ozemlje – ljudstvo – oblast
  dogajanje na slovensko-hrvaški meji po drugi svetovni vojni
  Zdenko Čepič
 • Slovensko-hrvaški odnosi med drugo svetovno vojno
  Bojan Godeša
 • Ustvarjanje meje z Italijo in vloga popisov prebivalstva
  Nevenka Troha
 • Slovensko-hrvaški (obmejni) ekonomski odnosi v Spodnjem Podravju
  Aleksander Lorenčič
 • Kartografski viri in viri daljinskega zaznavanja ter njihova uporabnost za spremljanje dinamike rečnega toka – na primeru mejnih odsekov Drave in Dragonje
  Matija Zorn, Mateja Breg Valjavec, Rok Ciglič

Izdano

January 1, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-6386-91-3

Date of first publication (11)

2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-91-3

Date of first publication (11)

2018