Žensko delo: Delo žensk v zgodovinski perspektivi

Avtorji

Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino; Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; Svetlana Slapšak; Aleksej Kalc; Mirjam Milharčič Hladnik; Aleksander Lorenčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Vesna Leskošek; Andrej Studen, Inštitut za novejšo zgodovino; Mojca Ramšak, Inštitut za novejšo zgodovino; Sabina Žnidaršič Žagar; Katja Mihurko Poniž; Milena Mileva Blažić; Petra Svoljšak; Željko Oset

Ključne besede:

ženske, zaposlovanje, zgodovina, Slovenija, zborniki, gospodarska zgodovina, trg dela, žensko delo, zaposlovanje žensk

Kratka vsebina

Zbornik Žensko delo – delo žensk v zgodovinski perspektivi obravnava zaposlovanje žensk, žensko delo in različne oblike (vidne in nevidne, plačane in neplačane) dela žensk v zgodovini na Slovenskem. Zbornik je izrazito interdisciplinarno zastavljen. Njegova ambicija ni predstaviti temo skozi celotno zgodovino, cilj pa je opozoriti na diskontinuitete in kontinuitete v razvoju, na različne perspektive ter analitične vpoglede. Zbornik ne prinaša zgolj empirično gradivo, temveč načenja tudi metodološka vprašanja.

Poglavja

 • Predgovor
  Nina Vodopivec
 • Gospodarska dejavnost žensk in gospodarsko zgodovinopisje.
  Žarko Lazarević
 • Volna: spolni, kultni in industrijski zgodovinski antropološki kontekst
  Svetlana Slapšak
 • O vidnosti in nevidnosti ženskega dela
  viri in metodološka vprašanja
  Aleksej Kalc
 • Žensko delo in gospodarstvo v migracijskem kontekstu – zgodovinski primeri v luči sedanjosti
  Mirjam Milharčič Hladnik
 • Ženske v gospodarstvu po osamosvojitvi Slovenije
  Aleksander Lorenčič
 • Vpliv porodniškega dopusta na zaposlitev žensk v času socializma
  Vesna Leskošek
 • Dobra meščanska gospodinja.
  Ideološki pogledi na žensko delo v dobi meščanstva
  Andrej Studen
 • Vinske kraljice med častnim poslanstvom in neplačanim delom....
  Mojca Ramšak
 • Ženske na trgu dela
  čas sprememb 1880–1910
  Sabina Žnidaršič Žagar
 • »Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco«.
  Podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder
  Katja Mihurko Poniž
 • Pisateljice v mladinskem literarnem sistemu – Svetlana Makarovič, Breda Smolnikar in Anja Štefan
  Milena Mileva Blažić
 • Od niti in majice do družbenega standarda
  pogled v socialistično tovarno
  Nina Vodopivec
 • Ženske v gospodarstvu 1. svetovne vojne
  Petra Svoljšak
 • Slovenske znanstvenice in njihove možnosti za akademsko kariero v obdobju Kraljevine SHS/Jugoslavije
  Željko Oset

Izdano

January 3, 2015

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-58-6

Date of first publication (11)

2015