Preteklost sodobnosti: Izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine

Avtorji

Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Jožef Žlahtič; Jasna Fischer, Inštitut za novejšo zgodovino; Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino; Andrej Studen, Inštitut za novejšo zgodovino; Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino; France Kresal, Inštitut za novejšo zgodovino; Jurij Perovšek, Inštitut za novejšo zgodovino; Anka Vidovič Miklavčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Ervin Dolenc, Inštitut za novejšo zgodovino; Vida Deželak Barič, Inštitut za novejšo zgodovino; Boris Mlakar, Inštitut za novejšo zgodovino; Bojan Godeša, Inštitut za novejšo zgodovino; Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino; Nevenka Troha, Inštitut za novejšo zgodovino; Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Jože Prinčič, Inštitut za novejšo zgodovino; Mateja Režek, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, zgodovina, novejša zgodovina

Kratka vsebina

Pričujočih sedemnajst prispevkov in izbrano slikovno gradivo so avtorji, raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino pripravili za slovenski šolski prostor kot prikaz novejše slovenske zgodovine. Besedila ponujajo tehtnejši, manj znan vpogled v zgodovino predvsem mladim, generaciji gimnazijcev in učiteljem ter profesorjem zgodovine v osnovnih in srednjih šolah, ki se želijo na poljudnejši, a kljub vsemu na poglobljen način seznaniti z novostmi in novim načinom pisanja in opisovanja zgodovinskega dogajanja ter predstavljanjem vsebin iz slovenske pretekle in polpretekle stvarnosti. Cilj knjige je prikazati preteklost, ki je tudi nujnost naše gospodarske, kulturne, humanistične in politične slovenske sodobnosti.

Poglavja

 • Knjigi na pot
  Jožef Žlahtič
 • Predgovor
  Zdenko Čepič
 • Začetki industrializacije na Slovenskem
  Jasna Fischer
 • Socialna misel v drugi polovici 19. stoletja
  Andrej Pančur
 • Modernizacija načina življenja na prelomu stoletja
  Andrej Studen
 • Značilnosti industrializacije v obdobju med svetovnima vojnama
  Žarko Lazarević
 • Socialna misel in urejanje socialnega vprašanja med svetovnima vojnama
  France Kresal
 • Slovenci in jugoslovanska skupnost med svetovnima vojnama
  Jurij Perovšek
 • Nekatere politične in idejne značilnosti na Slovenskem (1929-1941)
  Anka Vidovič Miklavčič
 • Glavni problemi slovenske kulture v prvi Jugoslaviji
  Ervin Dolenc
 • Vloga in značaj komunistične partije Slovenije med drugo svetovno vojno
  Vida Deželak Barič
 • Problematika nasprotnikov partizanstva med drugo svetovno vojno
  Boris Mlakar
 • Odnos političnih dejavnikov do kulture med drugo svetovno vojno
  Bojan Godeša
 • Slovenske vojske v prelomnih obdobjih 1918-1919 in 1941-1945
  Damijan Guštin
 • Boj za meje. Slovenci in Italijani na Primorskem - v Julijski krajini v letih 1945-1954
  Nevenka Troha
 • Razmah slovenske kulture po letu 1945
  Aleš Gabrič
 • Slovensko gospodarstvo od konca druge svetovne vojne do velike reforme (1945-1970)
  Jože Prinčič
 • Oris pojavnih oblik kmetijske politike v letih 1945-1960
  Zdenko Čepič
 • Politične spremembe v Sloveniji v začetku petdesetih let
  Mateja Režek

Prenosi

Izdano

January 1, 1999

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: SIstory

SIstory

ISBN-10 (02)

961-90261-3-6

Date of first publication (11)

1999