Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani: Ob dvajsetletnici

Avtorji

Tone Ferenc
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

zgodovina, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Inštitut za novejšo zgodovino, ustanovitev, zaposleni

Kratka vsebina

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani je ustanovil Izvršni svet Skupščine SRS z odredbo z dne 10. julija 1959 in mu določil nalogo, »da znanstveno proučuje delavsko gibanje, delovanje komunistične partije in ljudsko revolucijo na slovenskem ozemlju ter socialistično graditev v Sloveniji«. Obenem naj bi inštitut opravljal tudi druge naloge, kot so: zbiranje in urejanje arhivskega in spominskega gradiva, čuvanje muzejskih predmetov, organizacija razstav, izdaja znanstvenih, strokovnih in poljudnih publikacij itd.

Prenosi

Izdano

January 1, 1979

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)

1979