Spremembe in zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije

Avtorji

Žarko Lazarević
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

ekonomski razvoj, modernizacija, novi vek

Kratka vsebina

Ena od splošno sprejetih in večkrat podprtih podmen slovenskega zgodovinopisja je interpretacija o počasnosti procesov ekonomske in socialne modernizacije slovenskega prostora v primerjavi z bližnjim ali bolj oddaljenim sosedstvom. Pri tem je treba izpostaviti, da je šlo za dolgoročno značilnost, ne za časovno omejen pojav. Slovenski prostor je bil trajno na obrobju evropskih procesov ekonomske in socialne transformacije. Gibalo strukturnih gospodarskih sprememb je bilo zunanje povpraševanje, kajti zaradi nizke ravni dohodkov domače povpraševanje ni moglo opravljati vloge agensa prestrukturiranja gospodarske strukture. Zanašanje na domače povpraševanje je pot sprememb v gospodarstvu zelo podaljšalo in ohranjalo ali širilo dimenzije zamudništva. V te procese sta slovensko gospodarstvo in družba stopala z nekajdesetletno zamudo in z občutnimi diskontinuitetami v podobi reagrarizacije oziroma deindustrializacije v protoindustrijskem interpretativnem konceptu.

Izdano

January 3, 2015

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-59-3

Date of first publication (11)

2015