Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena in snaga v dobi meščanstva

Avtorji

Meta Remec
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Higienske navade, Zgodovina, Slovenija, 18.-20.st., Osebna higiena, zdravje, bolezni, jetika, čistoča, umivanje, oblačila, stanovanjske razmere, odpadki, pohištvo

Kratka vsebina

V 18. stoletju je pod vplivom idej, ki jih je s seboj prineslo razsvetljenstvo, prišlo tudi do spremenjenega pogleda na vprašanje zdravja in bolezni. Z dokončno ločnico med teologijo in medicino, ki sta si v tem obdobju razdelili pristojnosti – ena nad dušo, druga pa nad telesom, se je uveljavil tudi nov pogled na bolezen. Ta ni bila več kazen za greh in posledica božje jeze, saj so ljudje začeli zbolevali zato, ker se niso podrejali higienskim predpisom. S prevlado prepričanja, da je bolezni mogoče vsaj preprečevati, če ne že v celoti zdraviti z neposrednimi posegi in asanacijo okolja, je državni aparat postajal vse bolj odločilen faktor in kot tak vse bolj neposredno posegal v življenja ljudi. Država si je na področju zdravja, higiene in skrbi za bolj zdravo in človeku primerno življenjsko okolje začela prilaščati vedno večje pristojnosti, nase pa je začela prevzemati tudi vedno večjo odgovornost za dobrobit posameznika in celotne skupnosti. 19. stoletje je tako postalo obdobje obsežnih socialnih, zdravstvenih in higienskih reform, s katerimi je država želela preko velikih projektov regulirati, spreminjati in prevzemati nadzor tudi nad najbolj intimnimi področji človekovega življenja. Ob tem so se ves čas srečevali z nasprotji med interesi posameznika, ki je želel jesti, piti ter v polnosti uživati življenje, in interesi skupnosti, ki si je želela predvsem delavne, zdrave in klene državljane, delavce in vojake. Preseči so poskušali vdanost v usodo, ki je na področju zdravja in bolezni med ljudmi prevladovala od antike naprej. Nastajati so začele natančne študije okolja in življenjskih razmer, medicinske topografije, ki so s svojimi analizami sicer načeloma nastajale za strokovno javnost, pa so postajale tudi del preventivne kampanje. Zavedanje o povezavi med zdravjem ljudi in okoljem, v katerem prebivajo, se je že povsem utrdilo, 19. stoletje pa je bilo zagotovo obdobje, ko so socialne in higienske reforme začele prestopati pragove domov ter posegati v človekovo intimo.

Izdano

January 2, 2015

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-57-9

Date of first publication (11)

2015

Dimenzije