"To smemo že tako dolgo": kmečke služnosti in njihova odprava

Avtorji

Alenka Kačičnik Gabrič

Ključne besede:

Kmetje, Služnostne pravice, Kranjska, 19. stoletje

Kratka vsebina

Ob spremembah, ki so se leta 1848 kot posledica marčne revolucije zgodile na agrarnem področju, so odprava, odkup in regulacija služnosti tiste spremembe, ki so ekonomsko najbolj posegle v življenje večinskega dela prebivalstva, ki se je še vedno preživljalo z obdelovanjem zemlje in gospodarjenjem z zemljišči. Način izkoriščanja zemljišč s kmečkimi služnostmi se je oblikoval predvsem v vzhodnem germanskem prostoru, v večini avstrijskih dežel pa je prevladal do take mere, da je bilo leta 1848 težko najti zemljišče, ki ne bi bilo obremenjeno s katero od oblik služnosti. Pričujoča knjiga obravnava služnosti kot pomemben dejavnik kmetovanja v avstrijskih deželah s poudarkom na Kranjski, pa tudi kot sestavni del kmetijskega gospodarstva, kjer so služnosti predstavljale včasih težko nadomestljiv ekonomski vir. S tem so vplivale tudi na življenje kmečke družine in širše družbene skupnosti.

Izdano

January 2, 2014

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-53-1

Date of first publication (11)

2014