Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991

Avtorji

Jože Prinčič
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

ekonomska zgodovina, gospodarstvo, ekonomska politika

Kratka vsebina

Pojem narodnega gospodarstva je neločljivo povezan s pojmom države, s čimer se loči od lokalnega oziroma regionalnega in mednarodnega ali svetovnega gospodarstva. Predpostavlja velik in zaokrožen gospodarski sistem, ki ga sestavljajo vse pomembne proizvodne in uslužnostne dejavnosti na določenem nacionalnem ozemlju. Vse te dejavnosti so enotne in tako organsko povezane, da ne omogočajo le nemotenega poteka produkcijskega procesa in njegovega razvoja do najvišje tehnične ravni, temveč zagotavljajo tudi zadovoljevanje človeških in splošno družbenih potreb. V tem smislu zajema pojem narodnega gospodarstva, ki je izrazito protekcionistično naravnan, še vsa tista področja in pristojnosti, ki tvorijo pojem suverena država. Poleg samostojnega urejanja vseh vprašanj, povezanih z gospodarskim sistemom in razvojno politiko, vključujejo še lasten denar in emisijsko banko, davčni, bančni in zavarovalni sistem, carine, standardizacijo, ureditev statistike in lastna gospodarska predstavništva, od »dodatnih ustanov« pa še Zavod za plemenite kovine in Zavod za mere in uteži.

Izdano

January 2, 2013

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-42-5

Date of first publication (11)

2013