Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945

Avtorji

Eva Mally
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

druga svetovna vojna, Slovenija, zgodovina, NOB

Kratka vsebina

Komunistična partija se je že po VII. kongresu Kominterne leta 1935 začela v boju zoper fašizem povezovati ne le z drugimi delavskimi, temveč tudi z meščanskimi skupinami, vendar zaradi ilegalnosti komunistične partije in zaradi pakta Hitler -Stalinleta 1939, ko so komunisti opustili protifašistična gesla, ljudskofrontno gibanje v Sloveniji ni povsem zaživelo. Šele v času Društva prijateljev Sovjetske zveze oziroma po 5. partijski konferenci jeseni 1940, na kateri so sklenili braniti Jugoslavijo ob morebitnem napadu nanjo, so komunisti sklenili akcijski sporazum s krščanskosocialistično skupino in levim krilom Sokola, se pravi s skupinama, ki sta bili kasneje med ustanoviteljicami Osvobodilne fronte.

Izdano

January 3, 2011

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-32-6

Date of first publication (11)

2011