Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja

Avtorji

Žarko Lazarević
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, ekonomska zgodovina, gospodarstvo, ekonomski razvoj

Kratka vsebina

V monografiji Plasti prostora in časa predstavljam poti in načine prilagajanja slovenskega gospodarstva v prvi polovici 20. stoletja, v kontekstu Habsburške monarhije in jugoslovanske države do druge svetovne vojne. Monografija je razdeljena v štiri osnovna poglavja, v katerih so analitično obravnavani posamezni pojavi in procesi ekonomske in socialne transformacije ter geografske reorientacije slovenskega ekonomskega prostora.

Izdano

January 3, 2009

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-22-7

Date of first publication (11)

2009