»V zaželjeni deželi«: slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918-1941

Avtorji

Jurij Perovšek
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, Jugoslavija, 1918-1941

Kratka vsebina

O prvi Jugoslaviji, s katero se je začelo dobrih sedemdeset let obsegajoče obdobje jugoslovanske državne izkušnje slovenskega naroda, danes, ko se jugoslovansko obdobje vedno hitreje odmika izpred družbenega in političnega pogleda sodobnega slovenskega človeka, v javnosti vedno redkeje teče beseda. Kar zadeva 20. stoletje, se je namreč v zgodovinopisni in širši družbeni javnosti v zadnjih letih uveljavila vrsta poudarjenih razmišljanj in polemik o vzrokih in usodnih posledicah slovenskih idejnih in političnih delitev v 20. stoletju, ki predvsem zadevajo dogajanje med drugo svetovno vojno na Slovenskem in obdobje neposredno po njej. Podobno, čeprav manj, velja tudi za čas druge jugoslovanske države, za katerega se v glavnem poudarja le njegova temeljna značilnost, to je monistični idejni in politični sistem, ki ga je po letu 1945 vzpostavila in vzdrževala komunistična stranka.

Izdano

January 2, 2009

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-21-0

Date of first publication (11)

2009