Šolska reforma 1953-1963

Avtorji

Aleš Gabrič
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

šolske reforme, socializem, politika, Univerza, Slovenija

Kratka vsebina

Šolstvo na Slovenskem oziroma v celotni Jugoslaviji se je v prvih povojnih letih razvijalo pod močnim vplivom širših družbenopolitičnih razmer. Zaradi monopolnega položaja komunistične partije v državi je bilo tudi šolstvo podvrženo ideologizaciji, po drugi strani pa so načrtovane želje po še temeljitejšem poseganju in reformiranju celotnega šolstva preprečevale slabe gospodarske razmere v državi zaradi vojne in zaradi pretiranega investiranja v razvoj težke industrije, saj v takšnem gospodarskem načrtovanju ni bilo veliko prostora za investicije v terciarne dejavnosti. Državna oblast je začela opuščati posnemanje sovjetskega boljševističnega družbenega modela po t.im. informbirojevskem sporu leta 1948, ko je zaradi navezovanja stikov z zahodnimi velesilami opustila dotedanjo totalitarno ortodoksno komunistično politiko.

Izdano

January 2, 2006

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-09-8

Date of first publication (11)

2006