Na poti v moderno: poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja

Avtorji

Jurij Perovšek
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Jugoslavija, socialno vprašanje, narodnostno vprašanje, katolištvo, komunizem, družbena gibanja, politična gibanja, politične stranke, politične ideje, liberalizem

Kratka vsebina

V razpravi avtor obravnava genezo ekonomskih in političnih integracij v Evropi po drugi svetovni vojni. Po pojasnitvi izhodiščnih razmer in razlogov preide na obravnavo konkretnih oblik povezovanja v evropskih okvirih, s posebnim poudarkom na ekonomskih in socialnih vidikih.

Izdano

January 1, 2005

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-10 (02)

961-6386-06-9

Date of first publication (11)

2005