Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine: 50 let Inštituta za novejšo zgodovino

Avtorji

Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino; Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino; Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino; Metka Gombač; Tajca Koruza, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

slovensko zgodovinopisje, inštitut, zgodovinski pregled

Kratka vsebina

Petdeset let je letošnjega 23. julija minilo od takrat, ko je bil ustanovljen predhodnik današnjega, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, več kot dvajset pa od preimenovanja v Inštitut za novejšo zgodovino, ki je tudi navzven označil stanje, ko je inštitut postal osrednja raziskovalna ustanova za obdobje zadnjih dveh stoletij nacionalne zgodovine. Dovolj za zrelost, čeprav se ta morda ne meri z enakim vatlom kot človekovo življenje, saj se generacije raziskovalcev menjavajo in vsaka s svojim znanjem raziskuje dalje in nove teme. Še posebej, ker so se družbeno okolje, v katerem je inštitut deloval, in tudi koncepti raziskovalnega dela močno spreminjali. Kljub temu pa je mogoče videti v obdobju od izoblikovanja koncepta v drugem desetletju obstoja inštituta do današnjega dne stabilno orientacijo v raziskovanju novejše zgodovine, v ospredju pa nacionalna zgodovina. Kontinuiteto zagotavlja tudi majhna fluktuacija raziskovalcev, v inštitutu zrasli raziskovalci, od asistenta do znanstvenega svetnika, pa tvorijo večino med zaposlenimi.

Poglavja

 • Inštitut za novejšo zgodovino danes
  Damijan Guštin
 • Med idejami proučevanja novejše zgodovine in zgodovine delavskega gibanja
  Aleš Gabrič
 • Od Inštituta za zgodovino delavskega gibanja do Inštituta za novejšo zgodovino
  Zdenko Čepič
 • Kazina skozi čas
  Marko Zajc
 • Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino 1944-2009
  Igor Zemljič
 • Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
  Metka Gombač
 • Doktorske disertacije sodelavcev inštituta
  Zdenko Čepič
 • Kdo je kdo na inštitutu?
  Tajca Koruza

Izdano

April 26, 2009

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-18-0

Date of first publication (11)

2009