Prikrita modra mreža: organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990

Avtorji

Jure Gašparič, Inštitut za novejšo zgodovino; Božo Repe; Zdenko Čepič, Inštitut za novejšo zgodovino; Uroš Svete; Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino; Damijan Guštin, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

obrambne sile, manevrska struktura, teritorialna obramba, Jugoslovanska ljudska armada, milica

Kratka vsebina

Če se je še leta 1989 marsikomu (in še posebej tujim opazovalcem) zdelo, da ima Socialistična federativna republika Jugoslavija vsem svojim tegobam navkljub v primerjavi z drugimi državami vzhodnega bloka najboljše izhodišče za izvedbo uspešne tranzicije, za uvedbo demokratičnega političnega sistema in tržnega gospodarstva, je bržkone že v letih 1991 in dokončno 1992 spoznal, da je bil v veliki zmoti. Titova država je razpadla, zgodilo se ji je to, kar so strahoma pričakovali že nekateri politiki za časa Kraljevine Jugoslavije. Zgodila se je analiza, ≫skoraj, po kemijsko, elektroliza Jugoslavije na njene katione in anione≪. Zdi se, da v izjemno kratkem časovnem obdobju, a vendarle zaradi dolgotrajnega procesa, ki je kulminiral leta 1990.

Poglavja

 • Uvod
  Jure Gašparič
 • Oris družbenih razmer v Sloveniji in v Jugoslaviji v osemdesetih letih 20. stoletja
  Božo Repe
 • Jugoslovanska vojska in slovenska milica v vrtincu politike ob koncu osemdesetih let
  Zdenko Čepič
 • Vloga organov za notranje zadeve v oblikovanju obrambnih sil Republike Slovenije
  Jure Gašparič
 • Manevrska struktura Narodne zaščite v povezavi slovenskih (samo)obrambnih prizadevanj v letu 1990
  Uroš Svete
 • Oblikovanje modre mreže
  Filip Čuček
 • Projekt MSNZ - slovenske obrambne sile v času in prostoru prelomnega leta 1990
  Damijan Guštin
 • Clandestine blue network
  bodies of the interior of the Republic of Slovenia in the project Manoeuvre Structure of National Defence in the year 1990

Izdano

January 2, 2010

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-6386-26-5

Date of first publication (11)

2010