»Modni péle méle« slovenske družbe med svetovnima vojnama

Avtorji

Maja Gombač

Kratka vsebina

Knjiga “Modni pêle mêle” slovenske družbe med svetovnima vojnama se na primeru mode, znanilke modernih družb, ukvarja s procesom moderniziranja slovenske družbe v obdobju med svetovnima vojnama. Poudarek je na odnosu Slovencev do tega fenomena, ki je razviden z diskurzov, ki so bili objavljeni v takrat izhajajočem slovenskem katoliškem, liberalnem, socialističnem in drugem periodičnem tisku. Prvi del knjige je predgovor k študiji, kjer so predstavljene glavne definicije pojmov oziroma fenomenov kot so oblačilna moda, moderna doba in množični mediji. Drugi del se ukvarja z različnimi vrstami komunikacije, mediji v širšem (npr. slikarske umetnine, prižnice) in ožjem (npr. radio, film, fotografija) smislu, in njihovo vlogo pri regulaciji (pospeševanju/omejevanju) potrošnje mode v Evropi v medvojnem obdobju. Poseben poudarek je namenjen pomenu tiskanega medija, ki je hkrati tudi glavni vir knjige. O tem, kakšen je bil razvoj slovenskega tiskanega medija oz. periodičnega tiska pred in po prvi vojni ter kakšna je bila ponudba mode v njem, se ukvarja tretji del knjige. Konča se z ugotovitvijo, da je slovenski tisk v obdobju med vojnama v primerjavi z obdobjem pred tem, na področju mode dosegel očiten napredek.

Izdano

January 2, 2011

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6386-30-2

Date of first publication (11)

2011