Slovenija – Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988

Avtorji

Zdenko Čepič; Peter Vodopivec; Neven Borak; Jerca Vodušek Starič; Mile Bjelajac; Božo Repe; Jože Prinčič; Jurij Hadalin; Mateja Režek; Dušan Nečak; Mitja Žagar; Ivan Kristan; Aleksander Lorenčič; Damijan Guštin; Franci Pivec; Cvetka Hedžet Toth; Stefano Lusa; Blaž Vurnik; Gregor Tomc

Ključne besede:

politična zgodovina, ekonomska zgodovina, družbene spremembe, reforme, krize, Slovenija, Jugoslavija, socializem

Kratka vsebina

Zgodovinopisje odgovarja na bistvena vprašanja o preteklosti. Pri tem je ena osnovnih načel zgodovinopisnega predstavljanja preteklosti, kje se je kaj zgodilo in kdaj. In seveda kdo je kaj storil ali mu je bilo storjeno. V tem smislu je tudi zasnovan zbornik zgodovinskih razprav, s katerim želimo prikazati nekatera bistvena dogajanja, pojave in procese, ki so oblikovali preteklost in vplivali na sedanjost, iz časa pred štiridesetimi in dvajsetimi leti pri nas. Obe obdobji, simbolni letnici sta 1968 in 1988, imata skupno, da je bila takrat v jugoslovanski družbi in državi, katere del smo bili tudi Slovenci, določena kriza, ki je zahtevala reformo. Krize in reforme v jugoslovanski državi v šestdesetih in osemdesetih letih so tako predmet naše pozornosti, kajti eno od vprašanj je nedvomno, kako sta bili obe krizi in reforme, ki so tem sledile povezane oziroma koliko in kako so reforme za preseganje krize iz šestdesetih let vplivale na krizo iz osemdesetih, zlasti iz konca tega desetletja.

Poglavja

 • Krize – reforme, Jugoslavija – Slovenija: 1968–1988
  Zdenko Čepič
 • Od poskusov demokratizacije (1968–1972) do agonije in katastrofe (1988–1991)
  Peter Vodopivec
 • Jugoslavija med integracijo in dezintegracijo
  Neven Borak
 • Jugoslovanske reforme v šestdesetih letih
  Zdenko Čepič
 • Brionski plenum leta 1966 – ocene in njegov vpliv
  Jerca Vodušek Starič
 • JLA v šestdesetih in v prvi polovici sedemdesetih
  Mile Bjelajac
 • Slovenski »liberalizem« šestdesetih let in vloga Staneta Kavčiča
  Božo Repe
 • Vlada Staneta Kavčiča in njena gospodarska politika
  Jože Prinčič
 • Tito in praška pomlad v jugoslovanskih diplomatskih virih
  Jurij Hadalin
 • Odmev praške pomladi in njenega zloma v Sloveniji in v Jugoslaviji
  Mateja Režek
 • »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1966–1974).
  Ponovna vzpostavitev diplomatskih stikov med Zvezno Republiko Nemčijo in Jugoslavijo
  Dušan Nečak
 • Ustava SFRJ in ustavni sistem 1974
  povzročitelj krize ali mehanizem za njeno razreševanje?
  Mitja Žagar
 • Ustava SFRJ 1974 – generator krize Jugoslavije?
  Ivan Kristan
 • Gospodarske razmere v Jugoslaviji v obdobju 1968–1988: na poti v razpad
  Aleksander Lorenčič
 • Teritorialna obramba – vojaška potreba in politični projekt 1968 : 1988
  Damijan Guštin
 • Osamosvajanje študentske skupnosti.
  Slovensko študentsko gibanje v šestdesetih letih
  Franci Pivec
 • Uporništvo generacije 68 – etizacija sveta
  Cvetka Hedžet Toth
 • Slovenska demokratizacija v osemdesetih letih
  Stefano Lusa
 • Nova družbena gibanja v objemu Zveze socialistične mladine Slovenije
  Blaž Vurnik
 • Subkulturi hipijev in pankerjev
  Primer Slovenije v sedemdesetih in osemdesetih letih
  Gregor Tomc

Izdano

January 1, 2010

Tiskane izdaje ISSN

2350-5656

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-24-1

Date of first publication (11)

2010