Izpostavljamo

 • Od popolne neznanke do prisrčne prijateljice: Slovensko spoznavanje Japonske, njenih prebivalcev in običajev.

  Od popolne neznanke do prisrčne prijateljice

  Izpostavljamo

  Monografija ponuja prvi celovitejši pregled seznanjanja Slovenk in Slovencev z Japonsko, njenimi prebivalci, običaji in kulturo. Z raziskavami Slovencem zelo oddaljenih narodov je v Sloveniji v osemdesetih letih 20. stoletja začel Zmago Šmitek, a so bila njegova dela največkrat osredotočena na spoznavanje narodov in kultur z različnih koncev sveta. Knjiga Od popolne neznanke do prisrčne prijateljice pa je usmerjena v analizo, kako so se naši predniki seznanjali z enim, prav konkretnim narodom, v tem primeru Japonci, in sicer v medijskih odmevih, potopisih, poročilih obiskovalcev...

  Preberi več
 • GLUHI IN SVET: Med odrinjenostjo in vključenostjo

  Gluhi in svet : med odrinjenostjo in vključenostjo

  Izpostavljamo

  Skrb za otroke s posebnimi potrebami se je po prvi svetovni
  vojni sicer res sistemizirala, a so evropske države nekaj
  korakov v to smer naredile že v 19. stoletju. Otroke s posebnimi
  potrebami so namreč začele vključevati v segregirane oblike izobraževanja.
  Začetke segregirane vzgoje in izobraževanja prepoznamo
  kot pozitivne in jih razumemo v kontekstu začetkov
  strokovnega ukvarjanja z otroki, za kar prej ni bilo poskrbljeno.
  Zasnova segregacije je imela pozitivne učinke, a se to večkrat
  pozablja, saj sama beseda asociira na izolacijo, zanikanje in
  manjše...

  Preberi več
 • Od konflikta h Kompromisu: Oris odnosa med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji 1966–1991

  Od konflikta h Kompromisu

  Izpostavljamo

  Čas 2. svetovne vojne in dogodki neposredno po njej predstavljajo pomembno prelomnico v novejši zgodovini Cerkve na Slovenskem, tako glede na njen predvojni odnos do politične oblasti kot njen družbeni položaj. Katoliški tabor, razumljen kot »splet katoliških ustanov različnih področij«, je napad na Jugoslavijo s strani sil osi aprila 1941 dočakal kot dominantna politična in družbena sila. 

  Preberi več

Nove izdaje

Naslovnica

Brežiški teritorialci v luči zgodovine

Tomaž Teropšič
June 12, 2024
Naslovnica

Poročilo o delu za leto 2023

Mojca Šorn
May 21, 2024
Naslovnica
Razpoznavanja / Recognitiones 53

GLUHI IN SVET: Med odrinjenostjo in vključenostjo

Dunja Dobaja
April 12, 2024
Vpogledi / Perspicacités 25

Robovi, stičišča in utopije prijateljstva: spregledane kulturne izmenjave v senci politike

Barbara Predan; Aleš Gabrič, Jure Ramšak, Nadja Zgonik, Tomo Stanič, Daša Tepina, Petja Grafenauer, Uršula Berlot Pompe, Petra Černe Oven, Tina Palaić, Mitja Velikonja
September 7, 2022
Razpoznavanja / Recognitiones 47

Delo in zemlja: Male študije kmečkega sveta

Žarko Lazarević
August 24, 2022
Vpogledi / Perspicacités 24

Sočutje in stigma: Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini

Ivan Smiljanić; Branka Grošelj, Alenka Hren Medved, Dunja Dobaja, Urška Strle, Filip Čuček, Nataša Henig Miščič, Meta Remec, Irena Selišnik, Ana Cergol Paradiž, Marta Rendla, Srečo Dragoš
June 22, 2022
Razpoznavanja / Recognitiones 45

Tu se ne bo nikoli več šivalo: Doživljanja izgube dela in propada tovarne

Nina Vodopivec
January 4, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 41

Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija

Tanja Jakomin Kocjančič
January 1, 2021
Razpoznavanja / Recognitiones 42

Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med véliko vojno

Mojca Šorn
January 1, 2020
Vpogledi / Perspicacités 23

Narod - politika - država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. Do začetka 21. Stoletja

Jurij Perovšek, Mojca Šorn; Jure Gašparič, Vida Deželak Barič, Filip Čuček, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Marko Zajc, Tjaša Konovšek, Jurij Hadalin, Simona Kustec
January 1, 2020
Vpogledi / Perspicacités 22

Mimohod blaga: materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem

Andrej Studen; Aleksander Žižek, Boris Golec, Dunja Dobaja, Jerneja Ferlež, Meta Remec, Ana Kladnik, Jurij Hadalin, Marta Rendla, Daša Ličen, Veronika Zavratnik, Marija Počivavšek
January 6, 2019

Inštitut za novejšo zgodovino: 60 let mislimo preteklost

Jurij Hadalin, Žarko Lazarević; Damijan Guštin, Marko Zajc, Meta Remec, Jure Gašparič, Andrej Pančur, Mojca Šorn, Aleš Gabrič, Igor Zemljič
January 2, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 40

Slovenci in slovanski svet: Politične slike od včeraj in danes

Jurij Perovšek
January 2, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 39

»Bili nekoč so lepi časi«: Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma

Jelka Piškurić
January 1, 2019
Razpoznavanja / Recognitiones 38

Slovenska industrija od nastanka do danes

Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič
January 6, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 37

Na dnu: Položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940

Branka Grošelj
January 5, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 36

"Kam ploveš standard?": življenjska raven in socializem

Marta Rendla
January 4, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 35

Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov

Jurij Perovšek
January 3, 2018
Vpogledi / Perspicacités 21

The 20th Century Through Historiographies and Textbooks: Chapters From Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe

Nobuhiro Shiba, Žarko Lazarević, Kenta Suzuki; Luka Culiberg, Andrej Bekeš, Dragica Koljanin, Takuya Momma, Shinichi Ishida, Peter Vodopivec, Hiroshi Mitani, Yoshihiro Endo, Aleš Gabrič, Noboru Hirayama, Boštjan Bertalanič, Riko Shiba
January 3, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 34

Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949

Barbara Jaklitsch
January 2, 2018
Vpogledi / Perspicacités 20

Lakote in pomanjkanje: slovenski primer

Mojca Šorn; Luca Mocarelli, Aleksander Panjek, Andrej Studen, Stane Granda, Nataša Henig Miščič, Neja Blaj Hribar, Petra Svoljšak, Bojan Himmelreich, Marta Rendla, Igor Grdina, Srečo Dragoš, Dunja Dobaja
January 2, 2018
Razpoznavanja / Recognitiones 33

Za blagor mater in otrok: Zaščita mater in otrok v letih 1919–1941

Dunja Dobaja
January 1, 2018
Vpogledi / Perspicacités 19

Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje

Marko Zajc; Jernej Kosi, Filip Čuček, Aleš Gabrič, Zdenko Čepič, Bojan Godeša, Nevenka Troha, Aleksander Lorenčič, Matija Zorn, Mateja Breg Valjavec, Rok Ciglič
January 1, 2018

Odvetnik in oblast: dr. Igor Rosina (1900-1969)

Jure Gašparič, Katja Škrubej; Alenka Šelih, Andrej Rosina, Filip Čuček, Jurij Perovšek, Anka Vidovič Miklavčič, Bojan Godeša, Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Aleš Gabrič, Peter Vodopivec, Stanislav Fortuna
May 19, 2017
Vpogledi / Perspicacités 18

Starost - izzivi historičnega raziskovanja

Mojca Šorn; Dragica Čeč, Mojca Ramšak, Katja Mihurko Poniž, Alenka Kačičnik Gabrič, Meta Remec, Marija Počivavšek, Dunja Dobaja, Bojan Balkovec, Andrej Pančur, Andrej Studen, Marta Rendla, Jana Mali, Željko Oset, Dušana Findeisen
April 13, 2017
Razpoznavanja / Recognitiones 32

Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945

Monika Kokalj Kočevar
January 3, 2017
Razpoznavanja / Recognitiones 31

Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama

Bojan Cvelfar
January 2, 2017
Razpoznavanja / Recognitiones 30

Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf"

Gašper Mithans
January 1, 2017
Vpogledi / Perspicacités 17

TIGR v zgodovini in zgodovinopisju

Aleš Gabrič; Bojan Godeša, Branko Marušič, Milan Pahor, Boris Mlakar, Vida Deželak Barič, Mateja Režek, Nevenka Troha
January 1, 2017
Vpogledi / Perspicacités 16

Regionalni vidiki tranzicije

Aleksander Lorenčič, Željko Oset; Josip Mihaljević, Nina Vodopivec, Žarko Lazarević, Jure Gašparič, Albert Bing, Lidija Bencetić
January 4, 2016

Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja

Jure Gašparič, Mojca Šorn; Janez Šumrada, Janez Štebe, Simona Kustec, Zdenko Čepič, Aleksander Lorenčič, Damijan Guštin, Tomaž Pavlin, Vesna Gotovina, Kaja Širok, Andrej Pančur, Bojan Godeša, Jurij Hadalin, Janez Markeš, Jurij Perovšek
January 3, 2016
Vpogledi / Perspicacités 15

Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi

Žarko Lazarević, Aleš Gabrič; Roumiana Preshlenova, Peter Vodopivec, Marko Zajc, Ivan Hristov, Jurij Perovšek, Ljudmil Dimirtrov, Tina Georgieva, Yura Konstantinova, Gergana Doncheva, Ivaylo Nachev, Željko Oset, Malamir Spasov
January 3, 2016
Razpoznavanja / Recognitiones 28

Bakh, tobak in Venera: Grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju

Meta Remec
January 2, 2016
Vpogledi / Perspicacités 14

Between the House of Habsburg and Tito: a look at the Slovenian past 1861–1980

Jurij Perovšek, Bojan Godeša; Marko Zajc, Filip Čuček, Jure Gašparič, Vida Deželak Barič, Damijan Guštin, Boris Mlakar, Mojca Šorn, Andrej Pančur, Zdenko Čepič, Nevenka Troha, Aleš Gabrič, Jurij Hadalin
January 2, 2016
Vpogledi / Perspicacités 13

Od prvih oglasov do interneta: K zgodovini oglaševanja na Slovenskem

Andrej Studen; Aleksander Žižek, Marko Zajc, Neja Blaj Hribar, Meta Remec, Marija Počivavšek, Maja Gombač, Mojca Šorn, Jurij Hadalin, Nina Vodopivec, Mojca Ramšak
January 1, 2016
Razpoznavanja / Recognitiones 26

Politično sodstvo: sodni procesi na slovenskem v dveh Jugoslavijah

Žiga Koncilija
January 4, 2015
Vpogledi / Perspicacités 12

Žensko delo: Delo žensk v zgodovinski perspektivi

Nina Vodopivec, Mojca Šorn, Žarko Lazarević; Svetlana Slapšak, Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Aleksander Lorenčič, Vesna Leskošek, Andrej Studen, Mojca Ramšak, Sabina Žnidaršič Žagar, Katja Mihurko Poniž, Milena Mileva Blažić, Petra Svoljšak, Željko Oset
January 3, 2015
Razpoznavanja / Recognitiones 25

Spremembe in zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije

Žarko Lazarević
January 3, 2015
Vpogledi / Perspicacités 11

Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji

Žarko Lazarević; Nina Vodopivec, Miha Seručnik, Mitja Sunčič, Stane Granda, Peter Vodopivec, Katarina Keber, Jože Prinčič, Aleksander Lorenčič
January 2, 2015
Razpoznavanja / Recognitiones 24

Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena in snaga v dobi meščanstva

Meta Remec
January 2, 2015
Vpogledi / Perspicacités 10

Slovenija v Jugoslaviji

Zdenko Čepič; Bojan Godeša, Jure Gašparič, Jurij Hadalin, Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič, Marta Rendla, Kaja Širok, Aleš Gabrič, Marko Zajc, Filip Čuček, Zdenko Radelić, Vera Katz, Nataša Milićević, Nikica Barić, Božo Repe
January 1, 2015
Razpoznavanja / Recognitiones 23

Neprilagojeni in nevarni: podoba in status Ciganov v preteklosti

Andrej Studen
January 1, 2015
Vpogledi / Perspicacités 9

Med državo in trgom: cikli in prelomi v zgodovini

Nina Vodopivec; Meta Remec, Mitja Sunčič, Jože Prinčič, Žarko Lazarević, Marta Rendla, Aleksander Lorenčič
January 2, 2014
Razpoznavanja / Recognitiones 22

"To smemo že tako dolgo": kmečke služnosti in njihova odprava

Alenka Kačičnik Gabrič
January 2, 2014
Vpogledi / Perspicacités 8

Nasilje vojnih in povojnih dni

Nevenka Troha; Žiga Koncilija, Vida Deželak Barič, Marta Rendla, Renato Podbersič, Dunja Dobaja, Boris Mlakar, Tadeja Tominšek Čehulič
January 1, 2014
Razpoznavanja / Recognitiones 21

Politik Vekoslav Kukovec: politično delovanje do leta 1918

Vlasta Stavbar
January 1, 2014
Razpoznavanja / Recognitiones 20

O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Jurij Perovšek
January 3, 2013
Razpoznavanja / Recognitiones 19

Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991

Jože Prinčič
January 2, 2013
Vpogledi / Perspicacités 7

School History and Textbooks: A Comparative Analysis of History Textbooks in Japan and Slovenia

Nobuhiro Shiba, Aleš Gabrič, Kenta Suzuki, Žarko Lazarević; Peter Vodopivec, Hiroshi Mitani, Yasuhiko Torigoe, Andrej Bekeš, Shinichi Yamazaki, Luka Culiberg, Ryojo Momose, Shinichi Ishida, Dubravka Stojanović, Riko Shiba, Snježana Koren
January 1, 2013
Razpoznavanja / Recognitiones 18

Francoski inštitut v Ljubljani 1921-1947

Peter Vodopivec
January 1, 2013
Vpogledi / Perspicacités 6

Pomisli na jutri: O zgodovini (samo)odgovornosti

Andrej Studen; Dragica Čeč, Meta Remec, Žarko Lazarević, Dragana Gnjatović, Andrej Pančur, Mitja Sunčič, Jože Prinčič, Marta Rendla, Nina Vodopivec, Aleksander Lorenčič
January 3, 2012
Razpoznavanja / Recognitiones 17

Državni zbor 1992-2012: O slovenskem parlamentarizmu

Jure Gašparič
January 3, 2012
Vpogledi / Perspicacités 5

Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem

Aleš Gabrič; Sergej Romanenko, Božo Repe, Zdenko Čepič, Blaž Babič, Damijan Guštin, Jože Prinčič, Aleksander Lorenčič, Željko Oset, Latinka Perović, Albert Bing, Ljubica Jančeva, Novica Veljanovski, Zeqirja Rexhepi, Christian Promitzer, Avguštin Malle, Stefano Lusa, Milan Pahor
January 2, 2012
Razpoznavanja / Recognitiones 16

Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941

Jurij Perovšek
January 2, 2012
Vpogledi / Perspicacités 4

Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja

Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević; Suzana Leček, Snježana Koren, Zdenko Radelić, Magdalena Najbar Agičič, Aleksander Jakir, Igor Duda, Ivo Goldstein, Drago Roksandič
January 1, 2012
Razpoznavanja / Recognitiones 14

Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945

Eva Mally
January 3, 2011
Razpoznavanja / Recognitiones 13

»Modni péle méle« slovenske družbe med svetovnima vojnama

Maja Gombač
January 2, 2011
Vpogledi / Perspicacités 3

The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century

Peter Vodopivec, Aleš Gabrič; Miroslav Polzer, Diana Mishkova, Iskra Iveljić, Ljubinka Trgovčević, Roumiana Preshlenova, Svetlana Slapšak, Peter Urbanitsch, Žarko Lazarević, Ernst Bruckmüller, Predrag Marković, Mitja Sunčič, Željko Oset
January 1, 2011
Razpoznavanja / Recognitiones 12

Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan

Jurij Hadalin
January 1, 2011

Mesto in gospodarstvo: Mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju

Željko Oset, Aleksandra Berberih Slana, Žarko Lazarević; Andrej Studen, Mateja Ratej, Dragan Potočnik, Jože Prinčič, Aleksander Lorenčič, France Kresal, Marija Počivavšek, Mitja Sunčič, Marjan Matjašič, Boris Brovinsky, Borivoj Breže, Jerneja Ferlež, Meta Černigoj, Bojan Balkovec, Nika Grabeljšek, Marta Rendla, Janja Sedlaček, Danilo Burnač
May 1, 2010

Prikrita modra mreža: organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990

Jure Gašparič, Božo Repe, Zdenko Čepič, Uroš Svete, Filip Čuček, Damijan Guštin
January 2, 2010
Vpogledi / Perspicacités 2

Slovenija – Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988

Zdenko Čepič; Peter Vodopivec, Neven Borak, Jerca Vodušek Starič, Mile Bjelajac, Božo Repe, Jože Prinčič, Jurij Hadalin, Mateja Režek, Dušan Nečak, Mitja Žagar, Ivan Kristan, Aleksander Lorenčič, Damijan Guštin, Franci Pivec, Cvetka Hedžet Toth, Stefano Lusa, Blaž Vurnik, Gregor Tomc
January 1, 2010

Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine: 50 let Inštituta za novejšo zgodovino

Aleš Gabrič; Damijan Guštin, Zdenko Čepič, Marko Zajc, Igor Zemljič, Metka Gombač, Tajca Koruza
April 26, 2009
Razpoznavanja / Recognitiones 10

Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja

Žarko Lazarević
January 3, 2009
Razpoznavanja / Recognitiones 9

»V zaželjeni deželi«: slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918-1941

Jurij Perovšek
January 2, 2009
Razpoznavanja / Recognitiones 8

Podobe modernizacije: Poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju

Žarko Lazarević, Aleksander Lorenčič
January 1, 2009
Vpogledi / Perspicacités 1

Prelom s preteklostjo: Zgodovina srednjeevropskih držav ob koncu druge svetovne vojne

Zdenko Čepič; Dušan Nečak, Slavomir Michalek, Ignac Romsics, Nevenka Troha, Davide Artico, Jakub Tyszkiewicz, Vida Deželak Barič, Jerca Vodušek Starič, Zdenko Radelić, Aleš Gabrič, Božo Repe, Dušan Segeš, Mario Jereb, Damijan Guštin, Mitja Ferenc, Michael Wedekind, Michal Šimunek, Christian Promitzer
January 1, 2008
Razpoznavanja / Recognitiones 7

Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941-1943

Vida Deželak Barič
January 2, 2007
Razpoznavanja / Recognitiones 6

Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno

Mojca Šorn
January 1, 2007
Razpoznavanja / Recognitiones 5

O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju

Peter Vodopivec
January 4, 2006
Razpoznavanja / Recognitiones 4

Za zapahi: prebivalstvo Slovenije v okupatorjevih zaporih 1941-1945

Damijan Guštin
January 3, 2006
Razpoznavanja / Recognitiones 3

Šolska reforma 1953-1963

Aleš Gabrič
January 2, 2006
Razpoznavanja / Recognitiones 2

Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno

Bojan Godeša
January 1, 2006

Preteklost sodobnosti: Izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine

Zdenko Čepič; Jožef Žlahtič, Jasna Fischer, Andrej Pančur, Andrej Studen, Žarko Lazarević, France Kresal, Jurij Perovšek, Anka Vidovič Miklavčič, Ervin Dolenc, Vida Deželak Barič, Boris Mlakar, Bojan Godeša, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Aleš Gabrič, Jože Prinčič, Mateja Režek
January 1, 1999

Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955

Zdenko Čepič, Tone Ferenc, Aleš Gabrič, Bojan Godeša, Boris Mlakar, Dušan Nećak, Jože Prinčič, Božo Repe, Anka Vidovič Miklavčič, Peter Vodopivec, Milan Ževart
January 2, 1995